banner

Behaag .. Natuurlijk 2021

De Actie Behaag..Natuurlijk kent zijn 28e editie. Ook dit jaar doet Aartselaar mee. Traditioneel worden er haagpakketten, klimplanten en fruitbomen aangeboden.

behaag natuurlijkTot en met 31 oktober 2021 kunt u uw steentje voor de natuur bijdragen door tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten te kopen. Met de opbrengst van deze actie van Natuurpunt worden waardevolle natuurprojecten in uw buurt ontplooid.

Het succes van de opeenvolgende campagnes heeft ongetwijfeld te maken met de vlotte samenwerking tussen de medewerkers van onze natuurvereniging, gemeentelijke groendienst, milieudienst en milieu-adviesraad.

Waarom streekeigen groen ?

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen.Iedereen kan zijn steentje bijdragen. U kan vanaf 1 september tot 31 oktober tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.

Autochtoon plantsoen

Inheems of autochtoon ?
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Autochtone struiken in de behaagactie ?
Lees verder...

Hoe bestellen ?

Klik hier voor het aanbod van haagplanten, klimplanten en fruitbomen en knotpoten.

Heel eenvoudig ! Op het bestelformulier duidt u uw keuze aan. Dit formulier dient uiterlijk zondag 31 oktober ingeleverd te worden.

  • Via internet: vul tot 31 oktober het bestelformulier in. Doe daarna je betaling via PC-banking.
  • Op papier: bij de onthaalbalie op het gemeentehuis vul je een bestelformulier in. Je betaalt via je bank het totale bedrag op rekening van BE07 5230 8080 0166 van Natuurpunt Aartselaar.

Wanneer afhalen ?

Op zaterdag 27 november tussen 10 en 12 u kan u uw bestelling afhalen in het Technisch Centrum, Oudestraat 8.
Bij de bedeling wordt, zolang de voorraad strekt, gratis compost aangeboden, die kan aangewend worden bij de aanplant van de planten. Indien u hiervan gebruik wil maken, kan u dit aanduiden op het bestelformulier.

Meer info

Natuurpunt: Luk Smets, tel. 0477 66 94 32 (geen bestellingen, die lopen via het bestelformulier)
Infobrochure 2021
Veel gestelde vragen.

12-11-2021