banner

Behaag .. Natuurlijk 2024

De Actie Behaag..Natuurlijk kent zijn 31e editie. Ook dit jaar doet Aartselaar mee. Traditioneel worden er haagpakketten, klimplanten en (fruit)bomen aangeboden.

behaag natuurlijkBehaag…Natuurlijk is nog steeds springlevend en meer dan ooit nodig! Het promoten om voor- en achtertuinen vogel- en dus ook bijen- en vlindervriendelijker in te richten blijft het belangrijkste streefdoel.
Sinds de start van de campagne in 1994 heeft Behaag..natuurlijk zonder enige twijfel al enorm veel leven in kleine en grote tuinen gebracht. Maar het kan nog beter, met steeds meer levende tuinen.
Wat is er trouwens leuker dan tijdens het ontbijt of tijdens het middageten van op het terras of vanachter het raam naar de vogels in de tuin te turen? Elke dag opnieuw en je kan er uren naar kijken…
Zorg er wel voor dat de vogels in je tuin een veilig plekje hebben om naartoe te vliegen. Een boom of enkele opgaande struiken kunnen al volstaan. Een meidoorn is een topsoort voor elke tuin. Een klein rommelhoekje is eveneens een weldaad voor vogels. Roodborstjes, winterkoningen en heggenmussen houden ervan om daarin op zoek te gaan naar spinnetjes en wormpjes.
Het promoten van een vogel-, bijen- en vlindervriendelijke tuin en het aanplanten van streekeigen bomen en struiken heeft zonder twijfel enorm veel leven in grote en kleine tuinen gebracht. De fruitboomsoorten die te koop worden aangeboden kennen allen een formidabele bloei, een waar eldorado voor wilde bijen en hommels. Terwijl het fruit, al dan niet afgevallen, een belangrijke voedselbron is voor vogels en vlinders.

Tot en met 25 oktober 2024 kunt u uw steentje voor de natuur bijdragen door tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten te kopen. Met de opbrengst van deze actie van Natuurpunt worden waardevolle natuurprojecten in uw buurt ontplooid.

Het succes van de opeenvolgende campagnes heeft ongetwijfeld te maken met de vlotte samenwerking tussen de medewerkers van onze natuurvereniging, gemeentelijke groendienst, milieudienst en milieu-adviesraad.

Waarom streekeigen groen ?

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen.Iedereen kan zijn steentje bijdragen. U kan vanaf 1 september tot 25 oktober 2024 tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.

Autochtoon plantsoen

Inheems of autochtoon ?
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Autochtone struiken in de behaagactie ?
Lees verder...

In landelijk gebied ondersteunt Aartselaar je met een subsidie voor kleine landschapselementen.
Lees verder...

Hoe bestellen ?

Klik hier voor het aanbod van haagplanten, klimplanten, bomen, fruitbomen en knotpoten.
Vul dan tot 25 oktober het bestelformulier in. Doe daarna je betaling via PC-banking.

Wanneer afhalen ?

Op vrijdag 29 november 2024 tussen 18u00 en 19u30 kan je je bestelling afhalen in het Technisch Centrum, Oudestraat 8.
Bij de bedeling wordt, zolang de voorraad strekt, gratis compost aangeboden, die kan aangewend worden bij de aanplant van de planten. Indien u hiervan gebruik wil maken, kan u dit aanduiden op het bestelformulier.

Meer info

Natuurpunt: Luk Smets, tel. 0477 66 94 32, geen bestellingen, die lopen via het bestelformulier.   
Veel gestelde vragen.

18-06-2024