banner

Wie zijn wij ?

Reeds vele jaren is er in Aartselaar een VMPA-natuurgidsenwerkgroep actief. Deze organiseerde vooral natuureducatieve activiteiten. Daarnaast ontplooiden Aartselaarse Natuurpunters een werking op het vlak van beheer van een natuurgebied en natuurstudieactiviteiten zoals het steenuil- en zwaluwenproject. Beide groepen zijn vertegenwoordigd in de Milieuadviesraad. In 2005 besloten ze nog sterker samen te werken en als één groep naar buiten te komen.
 
Bij de fusie van Wielewaal en Natuurreservaten tot Natuurpunt in 2002 werd Aartselaar voorlopig bij de afdeling Zuidrand Antwerpen ondergebracht met de bedoeling de werking in Aartselaar na enkele jaren te evalueren. Dit werd in 2005 gedaan door de actieve natuurwerkers van Aartselaar. Daarbij is vastgesteld dat de ontplooide werking en activiteiten veel meer aansluiten bij die van afdeling Rupelstreek.
 
Daarom werd aan Natuurpunt gevraagd om de gemeente Aartselaar onder te brengen bij deze afdeling. Na een moeizaam verzelfstandigingsproces werd uiteindelijk overeengekomen om in Aartselaar een zelfstandige afdeling op te starten. Op 16 november 2007 vond de Startvergadering plaats, waarop alle Aartselaarse Natuurpuntleden schriftelijk uitgenodigd werden.
 
Klik hier voor het verslag en voor een weerslag in de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.
 
Onze Natuurpunt-buurafdelingen vind je op onderstaand kaartje.