banner

Autochtoon plantsoen

Inheems of autochtoon ?

Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Autochtone struiken in de behaagactie ?

Autochtoon plantgoed was echter tot nog toe niet voldoende voorhanden voor een actie als de onze. Maar alles evolueert, ook deze problematiek. ANB en INBO hebben locaties met autochtone planten geselecteerd. Met zaad hiervan afkomstig kunnen kwekers autochtone planten kweken. Ook onze leverancier doet mee aan dit project.

Aanbod

Volgende soorten in de aangeboden haagpakketten zijn niet enkel streekeigen, maar zelfs autochtoon:

Soort Omschrijving
Beuk Fagus sylvatica
Gelderse roos Viburnum opulus
Gele kornoelje Cornus mas
Gewone vlier Sambucus nigra
Haagbeuk Carpinus betulus
Hazelaar Corylus avellana
Hondsroos Rosa canina
Kardinaalsmuts Euonymus europaeus
Lijsterbes Sorbus aucuparia
Meidoorn Crataegus monogyna
Rode kornoelje Cornus sanguinea
Sleedoorn Prunus spinosa
Sporkehout Frangula alnus
Veldesdoorn Acer camtestre
Vogelkers Prunus padus
Winterlinde Tilia cordata
Zoete kers Prunus avium
Zomereik Quercus robur
Zwarte els Alnus glutinosa

Verdere info