banner

Natuurgebied De Reukens

ReukensDe Reukens is een oud landbouwgebied. Reeds op de Ferrariskaart staat het als een kleinschalig weide- en akkerlandschap met heggen en bomenrijen. Het centrale bosje is ook op die kaart terug te vinden.

De Reukens is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Aartselaar. ANB is verantwoordelijk voor het beheer. Natuurpunt Aartselaar promoot het gebied, houdt er geleide wandelingen en doet er onderzoek naar plant- en diersoorten.

Bos krijgt hoofdrol

De Reukens hebben nog steeds de landschappelijke structuur van de 18e eeuw. Ook toen waren bossen hier amper bepalend voor het landschap. In de toekomst wordt dat anders. Een deel van de gronden werd aangeplant met streekeigen boomsoorten, zoals zomereik, es wilg, hazelaar, ...

Verder werd er veel aandacht besteed aan het aanplanten van Kleine Landschapselementen. Knotwilgenrijen en hoogstammige fruitbomen zijn een schuiloord voor de steenuil. Ook de torenvalk gebruikt graag de open ruimte en houdt van een gevarieerd landschap om voedsel te zoeken.

Ideaal voor koele kikkers

Natuurpunt deed een jaar lang grondwatermetingen. Op basis daarvan adviseerden we ANB om de waterhuishouding wat te wijzigen. Midden in het gebied werd er een poel gegraven. De zuidgerichte oever kreeg een zachte helling, waardoor het water er sneller opwarmt. Daar profiteren niet enkel koudbloedige amfibieën van, ook tal van andere dieren en planten vertoeven er graag.
Kom in de lente eens kijken naar de dikkoppen van groene en bruine kikkers, padden en salamanders

De Wullebeek is in het landschap een structuurbepalende factor, afgeboord met natuurlijke graasweiden en hooilanden. Het zijn de landbouwers die dit gebied mee vorm geven.

Wandelen en fietsen

Het Reukenspad doorkruist het gebied van noord naar zuid, een verkeersveilige wandel- en fietsroute tussen Aartselaar-centrum en Lindenbos. Op andere plaatsen wordt het gebied voor wandelaars toegankelijk gemaakt. Soms moet het wandelpad worden verhoogd met elders in het gebied afgegraven grond.

In samenwerking met Landschapspark Zuidrand heeft Natuurpunt Aartselaar een luswandeling uitgestippeld in de Reukens met uitjes naar de Heimolen en de Leonarduskapel. Deze wandeling wordt samen met wandellussen in andere gemeenten ten zuiden van Antwerpen uitgegeven in een mooie wandelkaart.

bijenhotelBijenhotel

Natuurpunt Aartselaar plaatste een bijenhotel. Dit viersterrenhotel biedt nestplaatsen aan solitaire bijen. In Vlaanderen komen meer dan 300 soorten solitaire bijen voor. De meeste maken een nest in de grond. Ongeveer 60 soorten nemen soms hun intrek in een bijenhotel. Solitaire bijen kunnen doorgaans niet steken.
Tijdens de eerste warme lentedagen van maart verschijnen de eerste gasten: metselbijen. Zij delen de nestgang op in verschillende kamers, gescheiden door klei of leem. In mei komen de behangersbijen hun nestgangen bekleden met stukjes blad. De kleine zwarte tronkenbijtjes verkiezen de zomerse hitte en werken door tot eind september.
Behalve nestplaats hebben deze bijen ook voedsel nodig. Het eten bestaat uit een buffet van nectar en stuifmeel. Wilgen, klokjes, klimop en rolklaver zijn maar enkele van de soorten op het menu.
De verticale spleten bovenaan zijn vlinderkasten. Daar kunnen vlinders, misschien wel de meest geliefde insecten, schuilen voor regen en wind. Sommige soorten overwinteren ook als vlinder en hebben dan een beschut plekje nodig om veilig de winter door te komen.
Om het hotel volledig te maken zijn er ook nog enkele vogelkastjes voorzien.

Verdere info