banner

Wegbermenonderzoek in heel Aartselaar

2020

In 2020 inventariseerde Natuurpunt Aartselaar een aantal bermen. De geplande inventarisatierondes zijn nu afgesloten.

Door de Coronatoestanden was in groep inventariseren uitgesloten. Alain en Ronny hebben dan maar individueel gewerkt en de resultaten daarna samengelegd. Gedurende de lente, de zomer en de herfst werd elke berm minstens 8 keer bezocht en onderzocht.

Alle verzamelde gegevens werden in een globaal overzicht verwerkt om te komen tot een totaalplaatje… We inventariseerden in totaal ongeveer 9600 meter berm, met een oppervlakte van iets meer dan 26000 m³… We vonden ook 283 verschillende plantensoorten !!!

Wat opgevallen is:

  • Sommige bermen lagen er niet zo proper bij. De actie "Adopteer een berm" van de Milieuraad van Aartselaar dekt immers niet alle bezochte bermen. Hier is dus nog "werk aan de winkel"
  • De meeste bermen zijn, vooral in het voorjaar, prachtig !!! Een kleurenpracht van bloemen springt in het oog !!!
  • In onze bermen staan veel gewone, "alledaagse" planten maar er zitten toch enkele vrij zeldzame exemplaren tussen, gaande van "kwetsbaar" over "bedreigd", "met verdwijning bedreigd" tot "zeldzaam". Gele kamille is één van de zeldzame planten…

Laat ons er samen voor zorgen dat er nog méér soorten komen ! Wij raden iedereen dan ook aan om volgend voorjaar zeker een bezoekje te brengen aan de Aartselaarse bermen om zo te kunnen genieten van de prachtige natuur !!!!

Wil je deze bundel (119 blz) doornemen? Stap even de bibliotheek binnen of download het pdf-bestand (7,6 MB).

2005

Onze natuurgidsen onderzochten - op vraag van de gemeente - de Aartselaarse wegbermen. Deze worden reeds een tiental jaar op een ecologisch verantwoorde wijze gemaaid, conform het bermdecreet. De studie heeft tot doel na te gaan in hoeverre de vegetatie gewijzigd is en wil eventueel raadgevingen geven om het beheer indien nodig aan te passen. Info bij Ronny Verelst: 03/887 82 25.

Met enige fierheid konden we aan de gemeente een lijvige bundel overhandigen over de Aartselaarse wegbermen, het resultaat van een volledig jaar inventarisatie en verwerking van de verkregen gegevens. Het onderzoek werd door de auteur Ronny Verelst in een verzorgde powerpointpresentatie voorgesteld op de Milieuraad.

Wil je deze bundel (105 blz) doornemen? Stap even de bibliotheek binnen of download het pdf-bestand (4,2 MB).