banner

Monitoring zoogdieren in de Reukens

Zitten er zoogdieren in de Reukens? Soms zien we een vos. En uiteraard zitten er muizen. Maar we wilden toch een beter beeld krijgen van het voorkomen van zoogdieren in de Reukens. Daarom plaatsten we gedurende een volledig jaar 2 cameravallen. Deze worden door beweging geactiveerd en namen duizenden filmpjes op. We registreerden egel, bos- en aardmuis, bruine rat, konijn, haas en eekhoorn. Ook grotere dieren zoals vos, steenmarter, bunzing en ree lieten zich verschalken.

Een volledig verslag (pdf 28 blzn) met foto's en grafieken kan je hier vinden.

Hieronder vind je enkele van de vele filmpjes die gedurende een jaar gemaakt werden.

Vos en egel

Egel

Bosmuis

Bosmuis

Bruine rat

Bruine rat

Konijn

Konijn met beschadigd oor

Haas paringdans

Haas

Eekhoorn

Eekhoorn

Vos

Vos maakt luchtsprong

Steenmarter

Steenmarter

Boommarter (onzeker)

Bunzing

Ree

Ree