banner

Mezen in strijd tegen de eikenprocessierups

Voorjaar 2021

Reeds in februari 2020 zorgde Natuurpunt voor het ophangen van 10 mezenkastjes in de Cleydaellaan (op het stuk tussen de lichten aan de Groenenhoek en de grens met Hemiksem).
Ons doel was tweeƫrlei: uiteraard willen we als Natuurpunters extra nestgelegenheid aanbieden aan de vogels, in dit geval aan kool- en pimpelmezen.
Maar een bijkomend doel was bekomen dat wandelaars en fietsers minder overlast hebben van de eikenprocessierupsen die massaal voorkomen in de zomereiken langs de weg. Bij een minieme windvlaag kunnen de brandharen van deze rupsen immers voor veel ellende zorgen.
Mezen aantrekken in deze zone is een goede zaak: zij zijn namelijk verzot op de rupsen. Een feestmaal voor hen. En ja, al heel snel waren verschillende van de mezenkastjes bewoond.
We plaatsten ook 10 vleermuiskasten met hetzelfde doel. Vleermuizen voeden zich echter niet met de rupsen, maar met de volwassen vlinder. Momenteel hebben we nog geen weet van bewoning in de 10 vleermuiskasten.
Enkele maanden geleden had de gemeente de kans om bij de provincie mezenkasten te bestellen. De 20 bestelde kasten werden kort voor Nieuwjaar geleverd in het gemeentemagazijn. Natuurpunt beloofde de kasten op te hangen in de Helststraat en het Potaardestraatje (= het kleine paadje tussen Helst en Vluchtenburgstraat). Ook daar staan zomereiken langs de wegrand. Deze hebben we meer dan 20 jaar geleden met schoolkinderen aangeplant.
Gisteren was het zover: bij toch wel bitsige koude, maar wel heel zonnig weer, werden de kastjes door onze Natuurpunters Luk en Ronny opgehangen.
We hopen dat de mezen snel de nieuwe woningen vinden en dat ze zich binnen enige maanden tegoed doen aan de lekkere (voor ons hinderlijke) hapjes.

 

Voorjaar 2020

De eikenprocessierups is onder invloed van de klimaatverandering stilaan noordwaarts opgeschoven. De natuurlijke vijanden volgen niet in hetzelfde tempo, zodat deze vlindersoort zich hier tot een plaag kan ontwikkelen.

Onderzoek leert ons dat mezen zich stilaan aanpassen aan de recente invasie van deze rupsen en die in hun dieet hebben opgenomen. Vleermuizen jagen op de vliegende volwassen vlinder van deze rups. Het natuurlijk evenwicht herstelt zich langzaam.

De afgelopen jaren is gebleken dat de eikenprocessierups ook in onze gemeente een substantieel probleem betekent. Niet alleen de natuurgebieden hebben eronder te lijden, maar belangrijker nog zijn bepaalde wegen, waar veel passanten zijn. Voor fietsers en wandelaars in de Cleydaellaan, waar het fietspad door een dubbele eikenrij is afgebakend, betekende dit vorig jaar een echte plaag

Natuurpunt Aartselaar wil daarbij een bijdrage leveren door een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups en hoopt hiermee bestrijdingsmethoden met insecticiden te voorkomen. Deze hebben immers een nefast gevolg, zowel voor andere vlindersoorten als voor predators van de rupsen, zoals mezen. Daarom werden door Natuurpunt Aartselaar 20 mezen- en vleermuiskastjes getimmerd. Nadien werden deze, met toelating van het gemeentebestuur, opgehangen aan de eiken in de Cleydaellaan.