banner

Culturele raad

De statuten van de Gemeentelijke Culturele Raad leren ons dat deze raad zal om advies worden gevraagd over o.a. wetenschapsbeleid, cultuurbewaring en cultuurspreiding, lokale media, vormings- en educatiebeleid en vrijetijdsbesteding en toerisme en alle gemeentelijke infrastructuur bestemd voor deze opdrachten. De culturele raad zal zeker betrokken worden bij de opmaak van het culturele luik van het strategische meerjarenplan.

In de Cultuurraad zijn Hilde Janssens en Luk Smets onze vertegenwoordigers.