banner

Landschapspark Zuidrand

Landschapspark ZuidrandTien gemeenten en een Antwerps district hebben een samenwerkingsverband opgericht op vlak van landschap, natuur, erfgoed en toerisme.

Natuurpunt Aartselaar is vertegenwoordigd in de stuurgroep, die 4 maal per jaar bijeenkomt.

Meer info kan je vinden op www.provant.be/LandschapsparkZuidrand