banner

Overstromingsgebied De Raafkens

De Wullebeek ontspringt nabij de Bonte Koe in Aartselaar. Ze vormt de grens tussen Aartselaar en Schelle en tussen Schelle en Niel. Na 6 kilometer mondt ze uit in de Rupel. De sterk volgebouwde vallei kreeg meermaals te maken met wateroverlast. Het nieuwe overstromingsgebied De Raafkens ligt aan de Halfstraat in Aartselaar naast natuurgebied De Reukens en is het sluitstuk van een reeks maatregelen die de provincie trof om de wateroverlast aan de A12 terug te dringen.

Het overstromingsgebied is 3,5 hectare groot. Door het uitgraven van 22.680 kubieke meter grond kan daar nu meer dan 17,5 miljoen liter water opgevangen worden. Betonnen constructies controleren de in- en uitstroom.

ReukensExtra natte natuur

De aanleg van de Raafkens betekent een uitbreiding van natuurgebied De Reukens van ANB en opent daarmee nieuwe perspectieven voor natte natuur en voor soorten als de zwartkop, de alpenwatersalamander en de steenuil. Het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) stelde een deel van de gronden ter beschikking. ANB neemt ook grotendeels het beheer voor hun rekening.

Meer dan 20 jaar waterellende

De vallei van de Wullebeek is op veel plaatsen volgebouwd. Daardoor is natuurlijke overstromingsruimte verloren gegaan. Dat is ook het geval tussen de Halfstraat in Aartselaar en de Koekoekstraat in Schelle. De Wullebeek zorgde in het verleden regelmatig voor wateroverlast op de grens met Schelle en Aartselaar. Daarbij kwamen telkens een winkelcomplex, een woonwijk en de Halfstraat onder water te staan.

Als sinds 2005 investeert provincie Antwerpen in maatregelen om de vallei van de Wullebeek te herwaarderen. Meerdere ingrepen werden gedaan om wateroverlast terug te dringen. Overstromingsgebied 'De Raafkens' aan de Halfstraat is het sluitstuk van deze reeks maatregelen.

bijenhotelVerdere info