banner

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Reukens

Het RUP De Reukens, goedgekeurd in 2012, gaat over het open ruimtegebied tussen de Langlaarsteenweg/Reetsesteenweg – Pierstraat – Halfstraat en het woongebied Lindenbos. Het plangebied omvat in hoofdzaak de percelen die volgens het huidige gewestplan gelegen zijn in agrarisch gebied.

Info op de gemeentelijke website.