banner

Voorstellen m.b.t. inrichting en beheer
van het open gedeelte in de Reukens

Op vraag van ANB heeft Natuurpunt Aartselaar gedurende de zomer van 2008 een aantal ideeën bijeengebracht die een insteek kunnen vormen voor de inrichting en ontwikkeling van het gedeelte van de Reukens dat niet als bos zal ingevuld worden (zie kaart). Het transparant groene gedeelte (omzoomd met groene band) geeft het gebied aan waarover Natuurpunt Aartselaar zich heeft gebogen.

In de volgende paragrafen zullen een aantal aspecten nader toegelicht worden

De meeste aspecten die hier aangehaald worden zijn ook terug te vinden in het rapport “Inrichting van de Wullebeek” (uitgevoerd door PIH in opdracht van gemeente Aartselaar). Via deze link kan het rapport gedownload worden.

1. Waterkwantiteit

2. Waterkwaliteit

De potentiële risico's van verontreiniging van het grondwater en oppervlaktewater liggen in de omzomende lintbewoning (stookolietanks!), rioolinfrastructuur en de industriezones rond het gebied.

 

3. Maaibeheer

Verschillende maaifrequenties kunnen leiden tot een hogere biodiversiteit in De Reukens:

4. Kleine landschapselementen


KAART 2 : Historische kaart van 1865 met situering van het in te richten open gebied in de Reukens.

5. Paden