banner

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil zeggen dat vanaf januari 2019 het gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid in grote lijnen vast ligt voor de volgende 6 jaar. We willen ervoor zorgen dat natuur een volwaardige plaats heeft in dat beleid.

De natuur en het leefmilieu in Aartselaar verdienen onze steun en moeten ook op politiek vlak de hoogste aandacht krijgen. Daarom heeft Natuurpunt Aartselaar een memorandum opgesteld en in de lente aan de kandidaat-politiekers voorgelegd. We verlangen dat de politieke partijen onze bezorgdheden opnemen in hun beleidsprogramma’s.