banner

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De partijen stelden hun programma’s op. De natuur en het leefmilieu in Aartselaar verdienen onze steun en moeten ook op politiek vlak de hoogste aandacht krijgen. Daarom heeft Natuurpunt Aartselaar een memorandum opgesteld en in de lente aan de kandidaat-politiekers voorgelegd. We geven u onze topprioriteiten:

 1. Uitbouw stadsrandbos: streven naar provinciale RUP
 2. Investeren in aankoop van natuurterreinen
 3. Aansluiting bij een Regionaal Landschap en aandacht voor Trage Wegen
 4. Behoud van de Milieuraad
 5. Aanwerving van een Duurzaamheidsambtenaar
 6. Uitbouw van het soortenbeleid: zwaluwen, vos
 7. Verder zetten ecologische bermbeheer
 8. Pesticidenvrij beheer van gemeentelijke gronden
 9. Norm voor groen bij herinrichting van openbare ruimten (pleinen, straten, ...)
 10. Duidelijke communicatie over natuurbeleid en ondersteuning van het middenveld

De volledige tekst van het verkiezingsmemorandum lees je hier. (pdf)

We waren uiteraard benieuwd wat de partijen ermee zouden doen. De beste wijze om daar achter te komen, is hun beleidprogramma’s lezen.
De resultaten leest u hier (pdf 2 blz)

De partijprogramma's zoals ze ons ter beschikking werden gesteld (pdf):

 • Open VLD (5 blz)
 • CD&V (16 blz)
 • SP.a-Groen (18 blz)
 • N-VA (42 blz)
 • NAP: niets ontvangen ondanks herhaaldelijk aandringen, niets te vinden op hun website (op ogenblik van verschijnen van onze analyse in het oktobernummer van Rupel.blad). Later vonden de burgers een pamflet in de bus, dat door de NAP "verkiezingsprogramma" werd genoemd. We geven u dit bij gebrek aan beters.

Verder Natuurpuntinfo over de lokale verkiezingen in de Vlaamse gemeenten