banner

Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Op 8 oktober 2006 waren er gemeenteraadsverkiezingen. De partijen stelden hun programma’s op. De natuur en het leefmilieu in Aartselaar staan steeds meer onder druk en verdienen ook op politiek vlak de hoogste aandacht. Daarom heeft Natuurpunt/VMPA Aartselaar samen met VELT Aartselaar een memorandum opgesteld en aan de kandidaat-politiekers voorgelegd. We geven u onze topprioriteiten:

  1. Aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar

  2. Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest

  3. Subsidiereglement ter ondersteuning van de werking natuur- en milieuverenigingen

  4. Subsidiereglement om aankoop van natuurterrein door erkende natuurbeherende verenigingen te ondersteunen.

  5. Actief aankoop- en stimulatiebeleid bij de natuurlijke en recreatieve invulling van het stadsrandbos en van de Reukens; openstelling oude kerkweg door de Reukens.

  6. Ontwikkelen van de vallei van de Grote Struisbeek als natuurverbindingsgebied tussen beide stadsrandbosgebieden.

  7. Actualisatie van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

  8. Degelijke uitvoering en continuering van het huidige milieubeleidsplan, dus niet enkel de kleine acties.

  9. Een blijvende structurele ondersteuning van de compostmeesters om het afvalarm leven te bevorderen ten voordele van ons milieu.

  10. Initiatieven ontwikkelen ter sensibilisering van de bevolking in verband met natuur- en milieugedrag, zoals Dag van het Park, Met belgerinkel naar de winkel, Autoluwe (-loze) zondag, …

De volledige tekst van het verkiezingsmemorandum.
Info bij Luk Smets, 03/289 73 66

Verder Natuurpuntinfo over de lokale verkiezingen