banner

Paddenoverzet Groenenhoek 2017

Natuurpunt Aartselaar organiseert met jouw hulp opnieuw een paddenraapactie!

Padden en kikkers op het liefdespad !

  1. Geef je op in onze BEURTROL. Duid jouw jouw vrije avond(en) en/of ochtend(en) aan.
  2. Download het Waarnemingsformulier

Ieder jaar trekken vele amfibieën van hun winterverblijfplaats naar hun voortplantingsplaats. In Aartselaar is dit niet anders. Aan de Groenenhoek trachten ieder jaar tientallen padden kikkers en salamanders hun geliefde paringsplek te bereiken. Dikwijls moeten ze daarvoor een rijweg oversteken en dit is niet zonder gevaar. Van 2006 tot 2012 stierven er in totaal 334 van deze zeer nuttige dieren als verkeersslachtoffer...

Natuurpunt Aartselaar helpt deze diertjes door schermen te plaatsen en voor de schermen emmers in te graven zodat de amfibieën op hun nachtelijke tocht niet tot op de rijbaan geraken maar in de emmers belanden. Elke avond en elke ochtend gaan vrijwilligers de emmers controleren en de diertjes veilig overzetten naar de overkant van de weg, dicht bij hun voortplantingsplaats.

Op vraag van Natuurpunt Aartselaar en van vele buurtbewoners heeft de gemeente Aartselaar onlangs beslist om deze gevaarlijke straat te "knippen", d.w.z. dat het doorgaand verkeer niet meer toegelaten is. Zo kunnen er nu nog enkel bewoners van de Groenenhoek tot aan hun woning rijden en wordt het sluipverkeer naar Hemiksem en Hoboken geweerd. Dit is, uiteraard, goed nieuws, niet enkel voor de buurtbewoners, maar ook voor de amfibieën. Wij danken dan ook het gemeentebestuur voor deze wijze beslissing…!!!

In een eerste reactie zou je dan denken dat de paddenschermen nu veilig opgeborgen kunnen blijven en er dus veel werk bespaard wordt…. Voor de afdeling "Studie" van Natuurpunt Aartselaar is het echter niet alleen te doen om zoveel mogelijk amfibieën te redden van een zekere dood. Zij houdt namelijk ook statistieken bij en weet exact hoeveel bruine en groene kikkers, hoeveel kleine en Alpenwatersalamanders en hoeveel padden er ieder jaar de oversteek maakten. Ook de hoeveelheden per geslacht staan genoteerd. Wij willen immers de verschillende populaties kennen om te zien of het goed gaat met onze amfibieën die zoveel goed werk leveren bij het op peil houden van insectenaantallen.

Daarom gaan wij ook op 28 januari 2017 schermen plaatsen zodat de statistieken ook nu bijgehouden kunnen worden en of er eventuele acties moeten volgen om de soorten op peil te houden. Wie zich interesseert in deze boeiende wereld, is steeds welkom gedurende de hele paddentrekperiode die van februari begint en eindigt eind maart.

Meer info Ronny Verelst, 0475/58 55 70.

ACTIE!

  1. Wij starten het nieuwe "paddenseizoen" met het plaatsen van schermen aan de Groenenhoek in Aartselaar op zaterdag 28 januari. Iedereen is welkom om die voormiddag mee te komen helpen. Meer info zie onze kalender.
  2. Van dan af worden de emmers, die achter de schermen staan, iedere ochtend gecontroleerd en iedere avond in februari en maart patrouilleren medewerkers om dieren over te zetten. Alle dieren worden gedetermineerd op soort en geslacht en deze gegevens worden dan doorgegeven aan Hyla (de werkgroep amfibieën van Natuurpunt). We trachten "nieuwelingen" onder de medewerkers te koppelen aan "anciens", zodat ook zij binnen de kortste keren een kikker van een pad kunnen onderscheiden. Tot ongeveer eind februari is dit reeds van 18u30 tot 20u30. In maart spreken we af rond 19 uur en wandelen we op en neer tot ongeveer 21 uur. Voor we naar huis gaan, inspecteren we de emmers.
    Voor dageraad worden dan de emmers leeggemaakt.

Dit is een arbeidsintensieve actie en ... alle hulp is dan ook meer dan welkom ! Wil je hieraan meewerken of wil je meer info, neem dan contact op met Ronny Verelst, 0475/58 55 70 en vul de beurtrol in.

Hartelijk dank voor je medewerking.

Resultaten

“EEN DIKKE MERCI”

 

paddenscherm


Verdere info: