banner

Gecoro

structuurplan open ruimteDe GECORO is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, een officieel adviesorgaan van het Gemeentebestuur. De doelstellingen van de Gecoro zijn het behoud, de verbetering en de verdere uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Hiertoe formuleert de Gecoro adviezen aan het gemeentebestuur.
 
Wij stuurden we volgende afgevaardigden:

Beiden vertegenwoordigen in deze commissie namens de “milieu- en natuurverenigingen”. Daarnaast zetelen er 3 deskundigen, vertegenwoordigers van twee socio-culturele verenigingen, van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen, van een werknemersvereniging, van een handelaarsvereniging en van een landbouwersvereniging.

Meer info over de werking van een Gecoro kan je vinden het GECORO-forum
Info over de Aartselaarse Gecoro vindt je op de website van de gemeente.
 
Belangrijke dossiers op de website van Aartselaar