banner

Wegbermenonderzoek in heel Aartselaar

Onze natuurgidsen onderzochten - op vraag van de gemeente - de Aartselaarse wegbermen. Deze worden reeds een tiental jaar op een ecologisch verantwoorde wijze gemaaid, conform het bermdecreet. De studie heeft tot doel na te gaan in hoeverre de vegetatie gewijzigd is en wil eventueel raadgevingen geven om het beheer indien nodig aan te passen. Info bij Ronny Verelst: 03/887 82 25.

Met enige fierheid konden we aan de gemeente een lijvige bundel overhandigen over de Aartselaarse wegbermen, het resultaat van een volledig jaar inventarisatie en verwerking van de verkregen gegevens. Het onderzoek werd door de auteur Ronny Verelst in een verzorgde powerpointpresentatie voorgesteld op de Milieuraad.

Wil je deze bundel (105 blz) doornemen? Stap even de bibliotheek binnen of download het pdf-bestand (4,2 MB).