Natuurpunt AartselaarNatuurflits Aartselaar
1 juni 2017
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

  • Twee Brabantse parels: Torfbroek en Silsombos
  • "ADOPTEER EEN BERM" - Zwerfvuil Opruimactie
  • Komende activiteiten

Zo 11 juni: Twee Brabantse parels: Torfbroek en Silsombos

Gids en leiding: Marnix Lefranc, 0499/23 01 91

Grote muggenorchis
Foto: Marnix Lefranc

In de voormiddag bezoeken we het Torfbroek. Het is sinds december 1981 een erkend natuurreservaat en is alleen onder begeleiding toegankelijk. Het heeft een bewogen geschiedenis achter de rug: eerst voorbestemd als stortplaats, later als gebied voor een groots stedenbouwkundig project. Dit laatste is gelukkig maar gedeeltelijk gerealiseerd en uiteindelijk resten er toch nog 33 hectare hoogst merkwaardige natuur.
Het bijzondere aan Torfbroek zit in de ondergrond. Hier in Berg en in de nabijgelegen Molenbeekvallei (die we 's namiddags bezoeken) bedekt een lemige bovenlaag een kalkrijk, zandig substraat waar waterstromen doorkomen van het iets zuidelijker gelegen Brabants plateau. Dit kalkrijke water komt in het Torfbroek aan de oppervlakte, waardoor er plantensoorten groeien die je elders in Vlaanderen bijna niet vindt.

Na de middag maken we een mooie wandeling vanuit Kwerps door het al even bekoorlijke Silsombos. Ook daar vinden we veel vocht en opborrelend kalkrijk grondwater. Alles bijeen ligt daar rond Weesbeek en Molenbeek ongeveer 250 hectare bos, waarvan 35 hectare in beheer door Natuurpunt. Het is een zeer gevarieerde omgeving, een mozaïek van natte bossen, ruigtes, akkers, rietvelden, moerassige graslanden, weiden en eikenbossen.

Praktisch:
Vertrek op de parking van het Cultureel Centrum, della Faillelaan Aartselaar met eigen wagens (kostendelend samen rijden aan 7 eurocent/km, d.w.z. ca. 7,5 euro euro/persoon). Aansluiten om 14 u in Kwerps (St Pietersplein) is mogelijk, mits vooraf af te spreken met Marnix. Meenemen: laarzen (na hevige regen) en/of stevige stapschoenen die tegen slijk kunnen, verrekijker, vogel- en plantengids, picknick (we eten onze boterhammen op in een café). Wandelafstand: voormiddag enkele kilometers, namiddag 7 km.
Gids en leiding: Marnix Lefranc - 0499/23 01 91
Inschrijven verplicht voor 9 juni: Ria Thys
Er wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro, ter plaatse te voldoen aan Marnix (bijdrage ten voordele van NP Kampenhout). Terug in Aartselaar omstreeks 18 u.

Za 24 juni: "ADOPTEER EEN BERM" - Zwerfvuil Opruimactie

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHYspp3BGVFMPb0E2Utqur_0ZEL__ANFI876wQ1jkfeXduXv5_IS_tEJkDe Milieuraad van Aartselaar startte in 2010 met de actie "Adopteer een berm". Natuurpunt Aartselaar sprong, natuurlijk, op de kar en nam de berm langs de Cleydaellaan en de Zinkval als actiegebied.

In de voorbije 7 jaar hebben de vrijwilligers van Natuurpunt Aartselaar al 398 volle zwerfvuilniszakken gevuld.
Telkens weer opnieuw liggen de bermen er vervuild bij en dus is en blijft deze actie broodnodig indien we onze gemeente zuiver willen houden...

Daarom roepen wij iedereen op om op zaterdag 24 juni om 10 uur mee te komen helpen bij onze zwerfvuilactie!!!
Afspraak op de parking aan Zinkval. Werkhandschoenen en stevig schoeisel zijn aan te raden.
Meer info bij Ronny Verelst - 0475/58 55 70

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • wo 19 juli: Op zoek naar Kadodder in de kinderboerderij Tivoli
  • zo 6 aug: Vlinderwandeling in de Reukens
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.