Natuurflits Aartselaar
20 juni 2015
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

  • Zwaluwfietstocht
  • Buitengewoon Plekje aan Zonnetij
  • "Adopteer een berm"
  • Red de natuur in je buurt!
  • Komende activiteiten

Maandag 22 juni: Zwaluwfietstocht

foto Jan Eulaers

Jaarlijks inventariseren we het zwaluwbestand in onze gemeente. Zo leren we de evolutie van het zwaluwenbroedbestand kennen. Ons onderzoek richt zich vooral op de aanwezigheid van de boerenzwaluw. Het subsidiereglement van Aartselaar wil het behoud van zwaluwnesten stimuleren door een geldelijke beloning van broedgevallen.
Vandaag maken we een fietstoer doorheen Aartselaar. Luk Smets is onze gids van dienst. We brengen zeker een bezoek aan de boerderijen van Groenenhoek, Zinkval, De Reukens en de Kontichsesteenweg.

Praktisch:
We komen samen om 19 u aan de kerk op het Laar te Aartselaar en fietsen langs een viertal boerderijen. Omstreeks 21.00 u zijn we weer op onze vertrekplaats.
Meebrengen: fiets, regenkledij (indien nodig). Wij zorgen voor tellijsten en een spiegel op steel om in de nesten te kunnen kijken.
PS: bij regen gaat de tocht ook door. De zwaluwnesten zijn immers binnen. We rijden dan wel samen met de auto.
Info bij Luk Smets, 03/289 73 66

Buitengewoon Plekje aan Zonnetij

Op vrijdag 19 juni werd het Buitengewone Plekje aan rusthuis Zonnetij plechtig ingehuldigd. Alle partners waren aanwezig: directie en bewoners van Zonnetij, directie en klassen van de basisscholen Cadé en De Blokkendoos, provinciaal deputé Rik Röttger, Burgemeester en Schepenen, Landschapspark Zuidrand, de Milieuraad en Natuurpunt.

   

Na verwelkoming door de directeur van Zonnetij, namen deputé Rik Röttger en burgemeester Sophie De Wit  het woord. Voor Natuurpunt wees Luk Smets op de inspanningen die Natuurpunt doet om de teloorgang van de natuur tegen te gaan. Hij deed een oproep om via onze petitie te protesteren tegen de besparingsvoorstellen van de Vlaamse administratie in de natuursector.

Het lintje werd geknipt door kinderburgemeester Max Verrept.

De inbreng van Natuurpunt, financieel gesteund door de Milieuraad, bestaat uit de bouw van een bijenhotel. Klas 4D van Cadé hielp met het opbouwen van het hotel. Zij creëerden ook kleine bijenhotelletjes, die ze mee naar huis konden nemen.

   

Meer info over het project Buitengewone Plekjes

Klik hier om de hele fotoreportage te zien van Walter Decoene en Luk Smets.

Zaterdag 27 juni: "Adopteer een berm": zwerfvuil ruimen in de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan

In de VuilbakDe Milieuraad van Aartselaar nam ca 5 jaar geleden een prachtig initiatief. Om onze wegbermen wat netter te houden, nodigde zij verenigingen uit om telkens voor een periode van een jaar een wegberm te adopteren, dit houdt in "proper houden". De gemeente ondersteunt dit initiatief met een financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
Zulke oproep viel bij Natuurpunt niet in dovemansoren. Wij schreven prompt in op dit initiatief en adopteerden de Zinkvalberm, dit is de straat die tegenover het Cleydaelkasteel door de bossen slingert. Enige jaren geleden hebben we ons werkingsgebied vergroot met de Cleydaellaan vanaf de lichten aan Helst/Groenenhoek tot aan de grens met Hemiksem.

Kom ook deze keer een handje toesteken! Je houdt zo immers mee je gemeente schoon! Wij zorgen voor vuilzakken, grijpstokken en fluo-veiligheidsvestjes.
Afspraak: om 10 u in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). We werken tot ca 11.30 uur. Werkhandschoenen en stevig schoeisel of laarzen zijn aan te raden.
Info bij Ronny Verelst, 0475/58 55 70

Red de natuur in je buurt!

Red de natuurDe besparingsplannen van de Vlaamse administratie blijft de gemoederen beroeren. Reeds 51.000 Vlaminingen tekenden de elektronische petitie. De papieren versie moet er achteraf nog bijgeteld worden. Overal in Vlaanderen verschijnen protestborden. Ook 43 wetenschappers van alle Vlaamse en Brusselse universiteiten schaarden zich unaniem achter dit protest en vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de economische opbrengsten van de natuur. Lees het artikel in de Standaard.

Laat ook je stem horen en teken de petitie.

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • za 25 juli: Bezoek aan "Den Botanieken Hof" in Antwerpen
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.