pluspuntNatuurflits Aartselaar
22 maart 2014
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

 • Mijn korte ritten
 • Vogelexcursie naar de Kalkense Meersen
 • Paddenactie Groenenhoek
 • Zin in een cursus wilde bijen leren herkennen?
 • Bruinvis gezien? Meld het ons
 • Vorming ledenwerving
 • Groepsaanbod spouwmuurisolatie
 • Komende activiteiten

Mijn korte ritten: nog deelnemers gezocht

Mijn korte rittenDe actie startte op 21 maart, maar je kan nog steeds deelnemen tot 21 april. Schrijf snel in.

In Aartselaar wordt deze actie ondersteund door het gemeentebestuur en getrokken door de Fietsersbond.

Doel is zoveel mogelijk mensen te doen fietsen of stappen voor trajecten waar ze anders de auto voor nemen. Elke deelnemer ontvangt een Korterittencontract, een logboekje waarin hij/zij de gedane ritten kan noteren. Je kan dan zelf berekenen wat je ritten betekenen voor je gezondheid, het milieu en je portemonnee. Aan de actie zijn leuke prijzen verbonden.

Je kan je individueel registreren, maar je kan ook aansluiten bij een deelnemende vereniging. Natuurpunt Aartselaar heeft zich als deelnemer ingeschreven. Het zou natuurlijk super zijn als jij je opgeeft als deelnemer van Natuurpunt Aartselaar. We danken diegenen die reeds op onze eerste oproep inschreven!

Hoe kan je deelnemen?

 • Ofwel: schrijf je in op www.mijnkorteritten.be en sluit aan bij de groep Natuurpunt Aartselaar.
 • Ofwel: geef je je op aan Luk Smets (03 289 73 66). Hij bezorgt je dan een folder en een logboekje.

Meer info op www.mijnkorteritten.be en de Facebookpagina Mijn korte ritten.

Zondag 30 maart: Vogelexcursie naar de Kalkense Meersen

Grutto - Joris Van Reusel

Al van oudsher vormen de Kalkense Meersen een uitgestrekt en rijk natuurgebied langsheen de Schelde, op een boogscheut van Gent. Met duizend hectare aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen in een oude meander van de Schelde vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels, wat het gebied overigens de status van Europees vogelrichtlijngebied opleverde.
Naar aanleiding van het Sigmaplan werd een beperkt deel ingericht als overstromingsgebied. Door het water meer armslag te geven is de regio van Gent tot Dendermonde beter beschermd wanneer een stormvloed het water doet stijgen.
In de Bergenmeersen (een deelgebied van de Kalkense Meersen) zijn de werken sinds april 2013 voltooid. Het gebied wordt nu met de getijden dagelijks overstroomd. We gaan er kijken hoe de natuur er zich aan het ontwikkelen is. Ook andere gebieden zoals de Paardenweide, een nat grasland dat bij hoge waterstand onder water komt te staan, worden bezocht.
We zullen er heel wat vogels (o.a. grutto’s) kunnen observeren die al terug zijn uit hun overwinteringsgebied of die nog op doortrek zijn. Het wordt een goed gevulde dag en een niet te missen activiteit!

Praktisch:
Afspraak om 8.30 u op de parking onder de viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km. Om te garanderen dat iedereen kan meerijden, is inschrijving op voorhand verplicht.  Einduur om 18 u aan ’t Spant.
Gids en inschrijven: Marnix Lefranc - 0499/23 01 91
Deelnemen voor een halve dag (voor- of namiddag) is ook mogelijk na overleg met de gids. Uiteraard moet je dan zelf voor vervoer zorgen.
Meebrengen: picknick, kijker, telescoop, vogelgids, warme en regenbestendige kledij, stevig schoeisel of laarzen bij regenweer.

Paddenactie Groenenhoek

paddenkoppelDit weekend beëindigen we onze paddenactie. De grote trek is voorbij. Zondagavond maken we reeds enkele openingen in het paddenscherm, zodat vroege terugtrekkers door kunnen. Volgende week wordt het scherm weer opgeborgen tot volgend voorjaar.

Dit jaar werden er merkelijk minder amfibieën overgezet dan vorig jaar (een topjaar)...
Het is nog wat vroeg om al oorzaken te vinden, maar dit hoeft helemaal niet te betekenen dat de populaties bedreigd zouden zijn...
De "kwakkelwinter" zonder echte koude periodes is al zeker één van de oorzaken van de kleinere aantallen en de toekomst zal uitwijzen welke andere factoren meegespeeld hebben...

 

Padden:  94
Bruine kikkers:  81
Kleine watersalamanders:  55
Alpenwatersalamanders:  41
Groene kikkers:  5
Aantal verkeersslachtoffers:  31 (veelal dieren op de terugtocht)

Info: Ronny Verelst, tel. 0475/58 55 70

Zin in een cursus wilde bijen leren herkennen?

Grijze zandbij

Met Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie als gids, kan je tijdens 3 info-avonden en 3 boeiende uitstappen naar natuurgebieden, dichtbij huis, kennis maken met deze prachtige diertjes.
De info-avonden gaan door in Natuur.huis De Paardenstal, op donderdagen 10 april, 17 april en 24 april. telkens van 19u30 tot 22u15.

Datums uitstappen:

 1. zaterdag 12 april: 13u50-16u30 Noordelijk eiland Wintam
 2. zaterdag 17 mei: 14u-17u kleiputten Terhagen
 3. zaterdag 21 juni: 14u- 17u Berrenheibos Schelle

Inschrijven door een storting van 30 euro (volw.), 22 euro (-16 jarigen) of 40 euro (niet-NP-leden) op rekening
BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek.
Mededeling: cursus wilde bijen - telefoonnummer - emailadres.
Info: natuur.rupel@skynet.be

Bruinvis gezien? Meld het ons

Bruinvis
bruinvis

De bruinvis is met zijn twee meter lengte de kleinste dolfijnsoort die in de Noordzee voorkomt. De zoogdieren zijn te herkennen aan hun typische rugvin. Vorig jaar werd een recordaantal dode bruinvissen teruggevonden langs de Schelde en de Rupel. De oorzaken van de grote sterfte zijn onduidelijk. Daarom opent de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt een groot onderzoek. Jij kan meehelpen door elke waarneming van een levende of een dode bruinvis in de Schelde of de Rupel zo snel mogelijk te melden!

Vorming ledenwerving

welkomstpakketDe dienst ledenwerving van Natuurpunt organiseert gratis een vorming rond het werven van leden. Op deze vorming leer je, zowel op een actieve als op een passieve manier, hoe je mensen kan aansporen om lid te worden van Natuurpunt. Ook krijg je informatie over hoe je ledenwerving kan integreren in je wandeling of op een evenement.

Heb je zin om eens te komen luisteren wat we allemaal te vertellen hebben? Deze vorming vindt plaats op de volgende locatie: 't Oud Kapelleke, Ferdinand Coosemansstraat 127, Berchem op 23 april of 7 mei. Meer info op de website van Natuurpunt Educatie.

Groepsaanbod spouwmuurisolatie: tijdelijke extra korting

dakisolatie 

Doe mee aan het uitzonderlijke groepsaanbod voor Natuurpuntleden. Zo geniet je van een extra korting van 2,5 euro per te isoleren vierkante meter (in plaats van 1,5 euro/m2). Bovendien zorgt elke geïsoleerde vierkante meter ook voor meer natuur: partner WT Isolatie schenkt telkens 2 euro aan Natuurpunt. Aanbod geldig vanaf 200 geregistreerden en tot 6 april 2014.

Gratis infoavonden

Natuurpunt organiseert gratis infoavonden die u meer informatie geven over de spouwmuurisolatiemogelijkheden van WT Isolatie en de werkwijze van het groepsaanbod. Voor de infoavond hoef je niet vooraf in te schrijven.

 

Beslis dus snel en geniet van de groepskorting

 

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

 • za 19 april: Voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos te Ranst
 • za 26 april: "Adopteer een berm": Zinkvalstraat & Cleydaellaan
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.