pluspuntNatuurflits Aartselaar
17 augustus 2013
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

  • "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan
  • Cursus Vogeltrek
  • Meer kleur in het Rupel.blad
  • Vlinderwandeling in De Reukens
  • Trage wegen in Aartselaar
  • Nieuwe ledenkorting bij A.S. Adventure
  • Komende activiteiten

Zaterdag 24 augustus: "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan

In de vuilbakIn het werkingsseizoen dat gestart is in september 2012, is het nu de vierde keer dat we op initiatief van de Milieuraad de wegbermen in de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan van zwerfvuil reinigen. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een flinke financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
Ongeveer twee jaar geleden hebben we ons werkingsgebied vergroot van de Zinkvalstraat tot de Cleydaellaan ter hoogte van het kasteelpark. De Zinkval is immers autovrij gemaakt en daardoor minder sluik- en zwerfafvalgevoelig. De Cleydaellaan kan een periodieke opruimactie spijtig genoeg gebruiken.
Kom ook deze keer een handje toesteken! Je houdt immers mee je gemeente schoon en steunt je vereniging! Wij zorgen voor vuilzakken.

Afspraak: om 10 u in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). We werken tot 11.30 uur.
Stevig schoeisel of laarzen aan te raden.
Info bij Ronny Verelst, 0475/58.55.70

Meer info

Cursus Vogeltrek

sperwerDe vogeltrek is een van de boeiendste natuurfenomenen. Pas in de loop van vorige eeuw heeft men een goed deel van dit mysterie kunnen ontrafelen.
In deze cursus gaan we in op de mechanismen die hier achter zitten. We gaan na hoe vogels zich voorbereiden op die grootse onderneming. We leren ook hoe vogels zich gedragen tijdens hun trektocht en met welke problemen ze af te rekenen hebben.
Bij het trekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan de trektellingen, een populair gebeuren in Vlaanderen. Dit komt ook aan bod in de praktijklessen. Op een goed gelegen telpost noteren we dan 2 voormiddagen alle overtrekkende vogels.

Meer info vind je op onze website. Schrijf snel in!

Sperwer - Guy Borremans  

Meer kleur in het Rupel.blad

Rupel.bladBegin juli viel het Rupel.blad juli 2013 in je brievenbus en je hebt het vast gemerkt, er zit opvallend meer kleur in het Rupel.blad. Voortaan zal je er om de 3 maanden een uitneembaar wandelkatern in vinden. Met vooraan een mooie kleurenfoto, achteraan een handige wandelkaart en middenin een tekst waarmee je op stap kan gaan.

Dit keer kan het Niels Broek verkennen, een gebied waar we met Natuurpunt een beetje geschiedenis schreven en dat nog steeds doen.
Geniet van de zomer en van een zomerse wandeling met het wandelkatern en als je nog een beetje tijd over hebt, laat ons even weten, wat jouw mening is over het Rupel.blad, mail daarvoor even naar natuur.rupel@skynet.be.

Enkel onze leden krijgen Rupel.blad. Ben je nog geen lid ? Kijk hier hoe je lid kan worden. En een nieuw lidmaatschap loopt tot 31 december 2014. Je krijgt de rest van dit jaar dus cadeau!

Vlinderwandeling in De Reukens

Landkaartje (foto Luk Smets)  
Toon Verbruggen

Het vlinderweekend van Natuurpunt tijdens het weekend van 3 en 4 augustus was opnieuw een voltreffer. De zon en dus ook de vlinders waren volop van de partij. Topsoort, die in de meeste tuinen werd waargenomen, was de gamma-uil, een nachtvlinder, die ook overdag vliegt. De meest getelde dagvlinder is net als vorig jaar de dagpauwoog.

Ook onze vlinderwandeling in de Reukens kende succes, zowel wat het aantal deelnemers als de waargenomen vlinders betreft. 11 dagvlindersoorten en enkele nachtvlinders werden opgemerkt en door onze vlindergids Gert Verschueren deskundig becommentarieerd.

Dank Gert, voor de leuke en leerrijke namiddag.

Foto's van deze activiteit

Waargenomen vlinders tijdens deze wandeling

Trage wegen in Aartselaar

Vorig jaar werden door vrijwilligers van de Milieuraad de trage wegen en mogelijk trage wegen geïnventariseerd. De vzw Trage Wegen heeft deze gegevens in kaart gebracht. Op 25 juni werd in het Cultureel Centrum het ontwerp voorgesteld van de gemeentelijke Trage Wegen-kaart.

Alle mogelijke gebruikers en betrokken organisaties (scholen, landbouwers, jeugdbewegingen, wandel- en andere sportclubs, socio-culturele verenigingen,...) worden gevraagd om opmerkingen en suggesties bij de Trage Wegen-kaart te maken. Ook jouw stem moet gehoord worden. Laat weten welke trage wegen je belangrijk vindt en - vooral - wat er beter kan.

Op de gemeentelijke website kan je een kaart downloaden en een evaluatieformulier. De ingevulde evaluatieformulieren moeten uiterlijk tegen 2 september worden terugbezorgd in het gemeentehuis aan de onthaalbalie of op de Milieudienst.

Alle info vind je op de gemeentelijke website.

Nieuwe ledenkorting bij A.S. Adventure

AS AdventureLeden van Natuurpunt krijgen vanaf nu 7% korting op vertoon van hun lidkaart en de Explore More lidkaart A.S. Adventure, bij aankoop van de producten uit de meest interessante gamma's voor natuurliefhebbers: trekking, travel & optiek, camping, fietskledij & accessoires.

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • Zondag 15 sep: Natuurpunt Feest! in Gooik
  • Zondag 22 sep: Autoluwe Zondag: Fietstocht naar natuurgebieden in de regio
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.