pluspuntNatuurflits Aartselaar
23 mei 2013
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

  • Fietstocht: Op zoek naar zwaluwen in Aartselaar
  • Wandeling in de duingebieden van De Panne
  • Vlinders in je tuin? Kinderen en hun (groot)ouders leren er alles over
  • Komende activiteiten

Vrijdag 24 mei: Fietstocht: Op zoek naar zwaluwen in Aartselaar

boerenzwaluwJaarlijks inventariseren we het zwaluwbestand in onze gemeente. Zo leren we de evolutie van het zwaluwenbroedbestand kennen. Ons onderzoek richt zich vooral op het voorkomen van de boerenzwaluw. Het subsidiereglement van Aartselaar wil het behoud van zwaluwnesten stimuleren door een geldelijke beloning van broedgevallen.

Vandaag maken we een fietstoer doorheen Aartselaar. Luk Smets is onze gids van dienst. We brengen zeker een bezoek aan de boerderijen van Groenenhoek, Zinkval, De Reukens en Kontichsesteenweg.

Afspraak om 19 u aan de kerk St-Leonardus op het Laar. We sluiten daar ook af rond 21.30 u. Meebrengen: fiets, regenkledij (indien nodig). Wij zorgen voor tellijsten en een spiegel op steel om in de nesten te kunnen kijken.
Info bij Luk Smets, 03/289 73 66

Zaterdag 8 juni: Wandeling in de duingebieden van De Panne

Westhoek - Walter Decoene
Westhoek

Vandaag gaan we op ontdekking in de duinengebieden van De Panne. We brengen een bezoek aan het meest gekende gebied, nl. "De Westhoek". Het is het oudste natuurreservaat van Vlaanderen en met zijn 345 ha ook het grootste aaneengesloten duinengebied aan onze kust.
We hebben aandacht voor de verschillende landschaptypen: zeereep-, loop- en paraboolduinen, duingraslanden en duinpannen. De Westhoek is vooral gekend voor zijn uitzonderlijk rijke flora met soorten zoals parnassia, teer guichelheil, geel zonneroosje en verschillende soorten orchideeën. Ook tal van vogelsoorten vinden hier een geschikte broedplaats. De nachtegaal is hier goed vertegenwoordigd met daarnaast nog soorten zoals grasmus, sprinkhaanzanger kuifleeuwerik en graszanger.
Grote delen van het gebied worden actief beheerd om de meest kwetsbare gebieden te vrijwaren. Hierbij worden in toenemende mate grote halfwilde grazers ingezet (Shetland pony's, ezels en Schotse hooglandrunderen).
We maken een stevige strandwandeling op zoek naar schelpen en andere strandvondsten. Tot slot brengen we nog een bezoek aan twee andere natuurgebieden, nl. de Houtsaegherduinen en de Oosthoekduinen. In de Houtsaegherduinen vinden we goed ontwikkelde duingraslanden met soorten zoals geel zonneroosje en walstrobremraap Aan de Oostdoekduinen vinden we een cultuurlandschap dat een mooie overgang maakt van duin naar polder met veel ruimte voor natuur. Kortom een zeer gevarïeerd en niet te missen programma!

Praktisch: vertrek om 7.30 u / terug om 20 u onder de viaduct ter hoogte van Taverne 't Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk.
Inschrijven verplicht: Ria Thys, 03/289 73 66. Zo kunnen we ook schikkingen treffen voor mensen die geen eigen vervoer hebben.
Onkosten: kostendelend samenrijden aan 7 eurocent per kilometer (heen en terug is ca 300 km)
Meenemen: picknick, verrekijker, flora, vogelgids, fototoestel, zonnebrandolie, petje, ...

Woensdag 19 juni: Vlinders in je tuin?
Kinderen en hun (groot)ouders leren er alles over

Gehakkelde aurelia - Toon Verbruggen
Westhoek
kids

Kennen jullie het wondere leven van de vlinder? Van eitje naar rups, van pop naar vlinder: een prachtig voortbestaan… Sommige vlinders leven maar 1 dag en sommige soorten kunnen vliegen naar Afrika! Ze laten zich voortdrijven in de lucht op de wolken.
We vertellen het hele levensverhaal van moeder en vader vlinder!
We maken een vlindersoepje om hen te lokken (en zelf te proeven) en ook knutselen hoort erbij.

Meisjes en jongens vanaf 4 jaar zijn welkom van 14u tot 16u in het Jeugdlokaal van Sportcentrum Aartselaar, Kleistraat 204. Onkosten: 2 euro per persoon voor leden van Natuurpunt en Gezinsbond, niet-leden betalen 3 euro te storten op rekening BE88 9799 7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar met als mededeling "Vlinders" en je telefoonnummer.
Inschrijven bij Hilde Janssens 03/887 36 45 of Ria Thys 03/289 73 66

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • Zondag 23 juni: "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan
  • Dinsdag 2 juli: Babydieren inschrijvenkids
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.