pluspuntNatuurflits Aartselaar
5 april 2013
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

  • Fietstocht op Walcheren (Zeeland)
  • "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan
  • Cursus Mieren
  • Vogelwerkgroep Ardea
  • Paddenactie Groenenhoek

Zondag 14 april: Fietstocht op Walcheren (Zeeland)

Vandaag verkennen we het mooie Zeeuwse eiland Walcheren per fiets. We fietsen langs de zee, de stille inlagen,de vogelrijke slikken en doorkruisen het prachtige boerenland in het poldergebied. Walcheren staat bekend voor zijn bijzondere natuur, schone stranden, pittoreske dorpen, twee levendige winkelsteden (Middelburg en Vlissingen), goede fietspaden, gezellige restaurants en cafe’s, ... wat moeten we nog meer hebben! Op onze route zullen we geregeld halt houden om de aanwezige vogels te kunnen observeren.

Inlagen - Foto Luk Smets

Praktisch: Vertrek om 9 u op de parking van het Cultureel Centrum, della Faillelaan te Aartselaar. Wij rijden met eigen wagens en vervoeren onze eigen fietsen. Geen auto of fiets ter beschikking? Meerijden kan en een fiets kan gehuurd worden in Domburg. Huurprijs voor een dames- of herenfietsfiets met 3 versnellingen is 7,5 euro.
Na afhalen van de huurfietsen starten we onze fietstocht aan de parking Roosjesweg Domburg. We volgen de knooppunten in een lus van ongeveer 40 km.
Onderweg eten we onze picknick op met een drankje dat we onderweg kopen of meegebracht hebben. Uiteraard is er tijd voorzien voor een sanitaire stop en een drank in een cafeetje.
’s Avonds eten we warm in een  restaurant in Domburg. Deze maaltijd dient ter plekke afgerekend te worden. Na de maaltijd rijden we weer naar Aartselaar, waar we rond 19.30 u wensen aan te komen. De afstand met de auto is ongeveer 110 km.

Meebrengen: fluohesje, regenkledij, picknick met drank voor middageten,fiets die in orde is, eventueel helm en plakgerief, verrekijker, fototoestel
Inschrijven verplicht ten laatste 10 april via mail aan Johan Herreman of via telefoon op nr. 03/887 27 98. Gelieve te vermelden of je desgevallend één of meerdere fiets(en) huurt (dames- of herenmodel)
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20.

Zondag 21 april: "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan

Zondag 24 maart lag er te veel sneeuw om onze bermen van zwerfvuil te zuiveren. Maar uitgesteld is niet verloren, daarom wagen we op 21 april een nieuwe poging (in de hoop dat de lente eindelijk aangebroken is).In de vuilbak

In het werkingsseizoen dat gestart is in september, is het nu de derde keer dat we de wegbermen in de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan van zwerfvuil reinigen. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een flinke financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
Bijna twee jaar geleden hebben we ons werkingsgebied vergroot van de Zinkvalstraat tot de Cleydaellaan ter hoogte van het kasteelpark. De Zinkval is immers autovrij gemaakt en daardoor minder sluik- en zwerfafvalgevoelig. De Cleydaellaan kan een periodieke opruimactie spijtig genoeg gebruiken.

Kom ook deze keer een handje toesteken! Je houdt immers mee je gemeente schoon en steunt je vereniging! Wij zorgen voor vuilzakken.

Afspraak: om 10 u in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). We werken tot 11.30 uur. Stevig schoeisel of laarzen aan te raden.

Info bij Ronny Verelst, 0475/58.55.70

Meer info

Cursus Mieren

bosmierMieren zijn een groep van kolonievormende sociale insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen. Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen. Waar ze voorkomen zijn mieren de dominante levensvorm op de bodem. Omdat ze vrijwel overal ter wereld voorkomen, zijn ze een van de succesvolste diergroepen.

Mieren lijken soms vervelende indringers, maar het zijn bijzonder nuttige beestjes. De mieren die je meestal te zien krijgt in huis en tuin zijn de werksters. Gezien het de taak is van de werksters om voedsel te zoeken, durven deze je huis wel eens binnendringen op zoek naar eetwaar voor de hongerige larven. Daarbij doen ze niemand kwaad. Vermits de diertjes eigenlijk heel nuttig zijn in huis en tuin, omdat ze schadelijke insecten en afval opruimen, laat je ze best ongemoeid. Maar het kan wel vervelend zijn, wanneer ze de weg naar de voorraadkast met zoetigheden hebben gevonden.

Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt Educatie, zal ons deze insectjes in drie lessen beter leren kennen.

Theorie:2 lessen: Donderdag 25 april en 2 mei van 19.30 u tot 22.30 u in het Gemeentelijk Sportcentrum, Jeugdlokaal onder zwembad, Kleistraat 204 Aartselaar

Praktijk: Zaterdag 4 mei van 9.30 u tot 12.30 u in de Hobokense Polder.

De driedelige cursus kost 18 euro voor Natuurpuntleden en 23 euro voor niet-leden. Inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag op rekening BE88 9799 7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar met als mededeling “Cursus mieren” en je telefoonnummer en/of mailadres. Info en inschrijvingen: Ria Thys, 03/289 73 66

Vogelwerkgroep Ardea

ArdeaOp 14 december 2012 besloten een 10-tal medewerkers van de Vogeltrektelpost Hobokense Polder onder impuls van Luc Van Schoor tot het oprichten van een regionale vogelwerkgroep.

Na een interne rondvraag kreeg de nieuwe vogelwerkgroep de naam ARDEA, de genusnaam van blauwe reiger, broedvogel binnen het werkingsgebied.

Het werkingsgebied is de Zuid-Antwerpse regio en beslaat ongeveer de werkingsgebieden van Natuurpuntafdekingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen. Echter ook voor kasteeldomein Cleydael en ANB-domein Cleydaelbos hebben ze belangstelling. Daar loopt momernteel een spechtenonderzoek. Dus zal ook Natuurpunt Aartselaar genieten van de opgedane kennis.

ARDEA staat open voor alle vogelliefhebbers van regio Antwerpen-Zuid, die natuurbescherming en -behoud hoog in het vaandel houden, voor zowel geïnteresseerde leken-vogelliefhebbers als voor doorwinterde spotters, tellers, inventarisatoren, vogelkijkers, ...

Verdere info kan u vinden op de nieuwe website: www.hobokensepolder.be/vwg-ardea
Er is ook een blog: ardea.hobokensepolder.be

Paddenactie Groenenhoek

Beste paddenvrienden,

amplexusDe lente wil maar niet starten (tenminste toch niet in de natuur...)!
Volgens de laatste weerberichten zouden er vanaf de helft van volgende week weer hogere temperaturen komen... Nog een laatste inspanning om de laatkomers onder onze amfibieën een veilige oversteek te garanderen...!

Info: Wil je meewerken 's avonds of 's morgens of wil je meer info, neem dan contact op met Ronny Verelst, tel. 0475/58 55 70

Meer info...               Bekijk de foto's van het paddenscherm

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.