pluspuntNatuurflits Aartselaar
22 maart 2013
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

 • "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan
 • Daguitstap naar het Raspaillebos (Vlaamse Ardennen)
 • Mijn korte ritten
 • Paddenactie Groenenhoek
 • Gezocht: Buiten-gewone plekjes

Zondag 24 maart: "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan

In de vuilbakIn het werkingsseizoen dat gestart is in september, is het nu de derde keer dat we de wegbermen in de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan van zwerfvuil reinigen. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een flinke financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
Bijna twee jaar geleden hebben we ons werkingsgebied vergroot van de Zinkvalstraat tot de Cleydaellaan ter hoogte van het kasteelpark. De Zinkval is immers autovrij gemaakt en daardoor minder sluik- en zwerfafvalgevoelig. De Cleydaellaan kan een periodieke opruimactie spijtig genoeg gebruiken.

Kom ook deze keer een handje toesteken! Je houdt immers mee je gemeente schoon en steunt je vereniging! Wij zorgen voor vuilzakken.

Afspraak: om 10 u in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). We werken tot 11.30 uur. Stevig schoeisel of laarzen aan te raden.

Info bij Ronny Verelst, 0475/58.55.70

Meer info

Zaterdag 6 april: Daguitstap naar het Raspaillebos (Vlaamse Ardennen)

Op de steile hellingen van de Bosberg ligt het Raspaillebos (Geraardsbergen-Galmaarden). Bronbeekjes hebben er een mozaïek van scherpe ruggen, valleitjes en verzakkingen geboetseerd. Omwille van zijn uitzonderlijke ecologische en culturele waarde werd dit bos beschermd als landschap. In het voorjaar kan je hier genieten van de kleurenpracht van boshyacinten, bosanemonen, daslook en sleutelbloemen. De bronbeekjes zijn het leefgebied van de zeldzame vuursalamander. En de brede bosranden van struiken en ruigtekruiden vormen een lichtrijke overgang tussen het bos en de omliggende akkers. In deze overgangszone heerst een specifiek microklimaat, waar heel wat zoogdieren (wezel, hermelijn, bunzing,...), vogels (zwartkop, nachtegaal, geelgors,...) van profiteren.

RaspaillebosOp de top van de Bosberg heb je een schitterend uitzicht over de Dender- en Markvallei. Maar de Bosberg is niet alleen de stevige kuitenbijter uit de Ronde van Vlaanderen. Samen met de andere beboste hellingen tussen de Mark en de Dender vormt ze een belangrijk richtpunt voor tienduizenden vogels op hun jaarlijkse trek naar het zuiden. De rijke populatie van roofvogels in het bos - buizerd, torenvalk, wespendief, havik, steeunuil - getuigt van een gezonde voedselpiramide.

In de IJzertijd behoorde het Raspaillebos - net als het Zoniënwoud - tot het immense Kolenwoud. Het Oud-Vlaamse 'raspe' (schaven, raspen) verwijst naar het traditionele hakhoutbeheer in dit bos. Om de twaalf tot achttien jaar worden oude stronken van bomen en struiken tot aan de grond afgezet. Hier schieten nieuwe loten uit, die tot aan de volgende kapbeurt verder uitgroeien. Op plaatsen waar dit hakhoutbeheer in eer gehouden wordt, groeien zeldzame planten als de eenbes, en wat later in de lente: de bos- en de grote keverorchis.

Praktisch: afspraak om 8 u op de parking van het CC, della Faillelaan, Aartselaar.
Kostendelend samenrijden aan 7 eurocent/km. De totale afstand is ongeveer een 140 km (heen en terug). Einde in Aartselaar omstreeks 17 u.
Meenemen: boterhammekes, drinken voor onderweg, verrekijker, fototoestel en veel wandelplezier.
Graag inschrijven bij Ria Thys, 03/289 73 66. Zo kunnen we ook schikkingen treffen voor mensen die geen eigen vervoer hebben.
Wie bijkomende inlichtingen wenst over de tocht zelf, telefoneert of mailt naar de gids Danny Jonckheere, 0478/33 24 27.

Tip: in Natuur.blad van deze maand vind je een wandelkaartje met info van het Raspaillebos.

Mijn korte ritten

Vanaf gisteren ging de actie Mijn korte ritten van start. Noteer dagelijks je afgelegde afstand per fiets of te voet naar werk, winkel, ...

Geef deze gegevens door. Hopelijk haalt onze gemeente een hoge score. En binnen die gemeente hoopt Natuurpunt uiteraard bij de besten van de klas te behoren.

Even ter herinnering

De gemeente Aartselaar heeft zich ingeschreven in de actie "Mijn korte ritten" van Mobiel 21.

Mijn korte rittenDeze actie loopt van 21 maart tot 21 april in heel Vlaanderen en wordt in Aartselaar ondersteund door het gemeentebestuur en getrokken door de Fietsersbond.

Doel is zoveel mogelijk mensen te doen fietsen of stappen voor trajecten waar ze anders de auto voor nemen. Elke deelnemer ontvangt een Korterittencontract, een logboekje waarin hij/zij de gedane ritten kan noteren. Je kan dan zelf berekenen wat je ritten betekenen voor je gezondheid, het milieu en je portemonnee. Aan de actie zijn leuke prijzen verbonden.

Je kan je individueel registreren, maar je kan ook aansluiten bij een deelnemende vereniging. Natuurpunt Aartselaar heeft zich als deelnemer ingeschreven. Het zou natuurlijk super zijn als jij je opgeeft als deelnemer van Natuurpunt Aartselaar.

Hoe kan je deelnemen?

 • Ofwel: schrijf je in op www.mijnkorteritten.be en sluit aan bij de groep Natuurpunt Aartselaar.
 • Ofwel: geef je je op aan Ria Thys (03 289 73 66). Zij bezorgt je dan een folder en een logboekje en zal uiteindelijk jouw resultaten doorgeven.

Meer info op www.mijnkorteritten.be en de Facebookpagina Mijn korte ritten

Paddenactie Groenenhoek

paddenschermOnze paddenactie kent dit jaar een eigenaardig verloop. Tijdens een korte vorstvrije periode konden we op 3 februari onze schermen plaatsen. Maar onmiddellijk werd het terug kouder en bleef de trek uit.

Op 6 maart brak plots de lente aan met zeer aangename temperaturen en voldoende vochtigheid. Dit duurde slechts drie dagen. Maar onze amfibieën, die al veel te lang hadden moeten wachten, kwamen massaal op pad. Op drie dagen tijd passeerden 633 padden kleine en alpenwatersalamanders en groene en bruine kikkers. Dit is reeds meer dan vorig jaar tijdens de volledige periode!

Voorlopig geven de weersverwachtingen te koude temperaturen.Maar als het ooit echt lente wordt, verwachten we een nieuwe kleinere piek. Houd de weerberichten in het oog. Geen nachtvorst, temperaturen boven 7°, en voldoende vochtig weer en de achterblijvers zijn vertrokken.

Info: Wil je meewerken 's avonds of 's morgens of wil je meer info, neem dan contact op met Ronny Verelst, tel. 0475/58 55 70

Meer info...               Bekijk de foto's van het paddenscherm

Gezocht: Buiten-gewone plekjes!

OPROEP VERROMMELDE PLEKJES

rommelEen initiatief van de 4 Regionale Landschappen van de provincie Antwerpen en landschapspark Zuidrand.

Ken jij in onze gemeente

 • een verrommeld hoekje dat wel een groene transformatie kan gebruiken?
 • een ongebruikt lapje grond dat een fruitboomgaard, speelbosje of volkstuintje kan worden?
 • een kapelboom die ergens verstopt staat en een gezellig zithoekje herbergt?
 • een pleintje dat potentie heeft voor nieuwe inwoners zoals bijen, vlinders en vogels?

Meld dit plekje dan snel aan als 'Buiten-gewoon plekje'!

Meer info op de website van de gemeente Aartselaar

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.