pluspuntNatuurflits Aartselaar
26 november 2012
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

  • Fotopresentatie Schotland
  • Bevers in het Niels Broek
  • "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan
  • Natuurgebieden in de haven van Antwerpen-Linkeroever
  • Aartselaar wordt weer wat groener !
  • Te koop: Natuur.kalender 2013 en wenskaarten

Zaterdag 1 december: Fotopresentaties:
Schotland (Luc Van Schoor en Sonja Van Kerckhove)
Voerstreek (Marnix Lefranc) en Hertenweekend (Ria Thys)

Bij onze collega's van Natuurpunt Hobokense Polder

SchotlandWe starten de avond met twee korte reeksen. In 2012 organiseerde Natuurpunt Hobokense Polder tweemaal een weekend. Zowel de deelnemers aan de Voerstreek (juni 2012) als die van het Hertenweekend in Grupont (oktober 2012) bezorgden prachtige foto's. We tonen u graag enkele sfeerbeelden van beide weekends. We voorzien hiervoor 2 x 15 à 20 minuten.

Na een korte pauze maken we tijd voor de "hoofdbrok" van de avond: Schotland ! Schotland stond al geruime tijd op het verlanglijstje van Luc en Sonja. Daarom trokken ze van half mei tot half juni 2011 met de camper naar dit fascinerend land. Vanavond presenteren ze een beeldmontage van hun 3000 km lange trektocht, met o.m. drie prachtige boottochten, bij een sterk wisselvallig weertje.

De reis begon en eindigde aan de oostkust. Langs de Noordzee in het grensgebied tussen Schotland en Engeland bevinden zich een aantal unieke vogelgebieden waarvan de Farne eilanden, St Abbs Head en Bass Rock de belangrijkste zijn. Ze staan bekend om hun enorme broedkolonies van zeevogels. Na een bezoek aan de boeiende hoofdstad Edinburgh trokken beide Natuurpunters naar het "Loch Lomond and Trossachs National Park". Dit oudste nationaal park van Schotland is een prachig bosrijk natuurgebied met grote en kleine lochs. Vervolgens ging de reis naar de woeste westkust waar o.a. het eiland Mull, Ardnamurchan en Skye werden bezocht. Meer landinwaarts ging het terug hogerop naar het nationaal park "De Cairngorms" (of Cairngorm Mountains) in de Schotse Hooglanden. Vandaaruit trokken ze weer richting oostkust waar ze na een verblijf nabij Dundee nog een boottocht rond de imposante Bassrock meepikten. We maken kennis met de kenmerkende Schotse landschappen, met zeehonden en boommarters, met typische kolonie vogels zoals zeekoeten, alken, Jan-van-Genten, papegaaiduikers, Noordse stormvogels en drieteenmeeuwen, maar ook met minder algemene soorten als zeearend, morinelplevier en Alpensneeuwhoen. Ja, Schotland heeft nog heel wat natuurtroeven in petto. Luc en Sonja willen er alvast terug naartoe.

Praktisch:
Welkom om 19.45 u in de prachtige Sterrenzaal van Ontmoetingscentrum Nova, Schijfstraat 105 2020 Antwerpen-Kiel.
Inkom: 2 euro p/p
Dranken zijn aan zeer democratische prijzen aan te schaffen.
Einde voorzien omstreeks 22.30 u

Woensdag 12 december: Bevers in het Niels Broek

kidsErik De KeersmaeckerVoorlopig wonen er nog geen bevers in het Niels Broek, maar ze zijn op komst, zoveel is zeker. Het jaar, de maand en de dag dat we er voor het eerst sporen van bevers gaan zien, is voorlopig nog steeds een erg goed bewaard geheim.
Overijverig zoals we zijn, kunnen we niet wachten op hun komst, en starten we zelf met de aanleg van enkele beverdammen. En net zoals bevers streven we hetzelfde doel na: water ophouden, zodat er plassen en meertjes ontstaan. Streefdoel deze winter is het plaatsen van 3 beverdammen, en daarvoor hebben we veel helpende handen nodig, boomstammetjes moeten ter plaatsen gebracht worden en netjes gestapeld in een sloot, zodat het water opgehouden wordt.
Vraag aan mama of papa, oma of opa maar een stevig paar werkhandschoenen en waan je samen met hen even een echte bever.
Achteraf sluiten we af met een beverdrankje en een beverkoekje!

Afspraak: 13u45 parking Tolhuis (Rupeldijk) einde Tolhuisstraat Schelle
Meebrengen: goede werkhandschoenen en laarzen of hoge wandelschoenen.
Meld vooraf je deelname: Erik 03/887.13.72

Zaterdag 15 december: "Adopteer een berm": Zinkvalstraat en Cleydaellaan

In de vuilbakIn het nieuwe werkingsseizoen dat gestart is in september, is het nu de tweede keer dat we  de wegbermen in de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan van zwerfvuil reinigen. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een flinke financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
Bijna twee jaar geleden hebben we ons werkingsgebied vergroot van de Zinkvalstraat tot de Cleydaellaan ter hoogte van het kasteelpark. De Zinkval is immers autovrij gemaakt en daardoor minder sluik- en zwerfafvalgevoelig. De Cleydaellaan kan een periodieke opruimactie spijtig genoeg gebruiken.
Kom ook deze keer een handje toesteken! Je houdt immers mee je gemeente schoon en steunt je vereniging! Wij zorgen voor vuilzakken.
Afspraak: om 10 u  in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). We werken tot 11.30 uur. Stevig schoeisel of laarzen aan te raden.
Info bij Ronny Verelst, 0475/58.55.70

Zondag 16 december: Natuurgebieden in de haven van Antwerpen-Linkeroever

Linkeroever? Meteen duikt een grauw beeld op van industrie, volgestouwde containerschepen en voorbij razende vrachtwagens. Toch is dit maar de halve waarheid over Linkeroever. Te midden van dit economisch bolwerk kan Linkeroever uitpakken met unieke natuur van onschatbare waarde. De landschappen leven dan ook bij gratie van het uitgesproken contrast : op de voorgrond vogels die in modderige slikken hun kostje bij elkaar scharrelen, terwijl industriële installaties de horizon domineren.
Jan RoseDe schorren en polders van Linkeroever zijn van cruciaal belang voor tal van trekvogels. Zij vinden hier op hun marathonvlucht van soms duizenden kilometers een deugddoende stop- of pleisterplaats om te verpozen en hun vetreserves aan te vullen. Sommigen blijven maar even, anderen brengen er heel de winter door. Het gebied is eveneens van belang voor talloze beschermde vogels die hier komen broeden. Het gebied geniet op Europees niveau de status van beschermd Vogelrichtlijngebied.
De Europese natuurwetgeving betekent een belangrijke randvoorwaarde voor de havenuitbreidingsplannen. Natuurgebieden die verdwijnen omwille van havenuitbreiding moeten gecompenseerd worden door natuurinrichtingsprojecten in de nabije omgeving. Dit heeft er toe geleid dat er de voorbije jaren heel wat veranderd is op Linkeroever.
Op zondag 16 december gaan we een kijkje nemen met speciale aandacht voor de vele wintervogels die er vertoeven. Tot de mogelijkheden behoren kolgans, smient, pijlstaart, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, smelleken, blauwe kiekendief en slechtvalk. De gebieden die we zullen bezoeken liggen nog niet vast. Dit zal de dag zelf bepaald worden afhankelijk van wat we allemaal te zien krijgen.

Praktisch:
Gids: Marnix Lefranc, 0499/23 01 91
Leiding: Ria Thys, 03/289 73 66
Verplicht om op voorhand in te schrijven bij Ria Thys. Zo kunnen kandidaat-deelnemers met vervoersproblemen zeker mee.
Vertrek aan het Cultureel Centrum in Aartselaar om 8.30 u / Vertrek aan het zwembad/sporthal Sorghvliet in Hoboken om 8.30 u / Vertrek Antwerpen-Linkeroever terminus tram 15 om 9 u
We rijden kostendelend met eigen wagens aan 5 eurocent/km
Kun je niet de hele dag mee dan kun je vroegtijdig afhaken, wel op voorhand de gids of leiding verwittigen. Dan moet je wel over eigen vervoer beschikken.
Kun je enkel in de namiddag aanwezig zijn? Kom dan tegen 13 u naar de kerk van Verrebroek, mits verwittigen van gids of leiding.
Mee te brengen: zeer warme kledij, laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker (evt. telescoop), vogelgids en lunchpakket.
Terug in Aartselaar omstreeks 18 u / Terug in Hoboken omstreeks 18 u / Terug in Antwerpen-Linkeroever omstreeks 17.30 u

Aartselaar wordt weer wat groener !

Het voorbije weekend was het weer haagplantactie in een hele grote regio van Klein-Brabant tot de Noorderkempen. Al 19 jaar!!!! na mekaar kunnen de inwoners van 26 gemeenten, waaronder Aartselaar aan zeer democratische prijzen streekeigen hagen aankopen. Initiatiefnemer Natuurpunt kan hiervoor rekenen op de ondersteuning van de verschillende gemeentebesturen en van de Milieuraden.

behaagIn Aartselaar verloopt die samenwerking prima. De milieudienst verzamelt de bestellingen en de gelden, de gemeente levert het gemeentemagazijn en een personeelslid op de bedelingsdag, zij zorgt tevens voor gratis compost en Marijke Vandebroeck, schepen van Leefmilieu was (zoals steeds) aanwezig tijdens de afhalingsuren van het plantgoed.

De bedelingsdag van het plantgoed is steeds een fijne happening, waarbij we niet alleen het verzorgde plantgoed aan de man/vrouw brengen, maar onze klanten ook verwennen met een straf of een minder straf (maar verwarmend) drankje. En we stellen ook een kleine geschenkenstand op met natuurvriendelijke verkoopsproducten: de prachtige Natuurpuntkalender, de mooie tijdloze wenskaartenreeksen, zoekkaarten, vogelkastjes, wandelkaarten en natuurlijk onze welkomstpakketten voor nieuwe leden.
We waren dan ook blij dat we zaterdag 2 klanten konden overtuigen om lid te worden van Natuurpunt Aartselaar.

Pierre en Nestor werkten zich enkele uren in het zweet om de klanten te helpen bij het verlenen van de compost. Traditioneel haalt de gemeente Aartselaar in Brecht een volle container compost ten behoeve van de klanten van de Behaagactie.

Resultaten voor Aartselaar: 21 klanten kochten in totaal 139 haagpakketten, 8 knotwilgpoten en 5 klimplantjes. Dit is goed voor 3089 planten ! Een zeer mooi resultaat.
Via deze weg een stevig dankwoord aan de helpers van dienst: Hilde, Johan, Luk, Marijke, Marnix, Nestor, Peter, Pierre, Ria en Ronny.

Meer foto's van deze actie

Te koop: Natuur.kalender 2013 en wenskaarten

Natuur.kalender 2013Natuur.kalender 2013

Het hebbedingetje van de natuurliefhebbers is er weer! Ook voor het jaar 2013 kan je een mooie Natuur.kalender bekomen met prachtige foto's van bekende natuurfotografen. Prijs 10 euro. Onze nieuwe kalender 2013 kan je al eens doorbladeren op de website van Natuurpunt Aartselaar.

Wenskaarten

Wensen voor meer natuur inbegrepen! Geef je wensen een extra dimensie en vertrouw ze toe aan een Natuurpunt wenskaart. We bieden twee sets met vijf verschillende foto's van de Natuur.kalender en bijhorende omslagen aan. De uitgelezen manier om de wens voor meer natuur in Vlaanderen extra kracht bij te zetten.
Set met 5 wenskaarten: 6 euro

Meer info op onze website.

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.