pluspuntNatuurflits Aartselaar
20 februari 2012
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

 • Cursus Zoogdieren en hun sporen
 • Uilenwandeling in omgeving Groenenhoek
 • KWISPEL !! Een "kwis-spel" met en voor Jan en alleman!
 • Paddenactie
 • Lancering AVIMAP en vorming broedvogelkartering
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2012
 • Stamceldonoren gezocht!
 • Komende activiteiten

Cursus Zoogdieren en hun sporen

muisInfo: Ria Thys, 03/289 73 66

Natuurpunt Hobokense Polder en Natuurpunt Aartselaar organiseren samen een vierdelige cursus met 2 theorielessen en 2 praktijklessen.
Lesgever is Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie

 • Theorielessen 1 en 2 op donderdagavond 1 en 8 maart in Taverne De Schorren, Graspolderlaan in Hoboken.
 • Praktijkles 1: braakballen pluizen en korte avondwandeling in de Polder (life traps bekijken) op donderdagavond 15 maart: samenkomst De Schorren
 • Praktijkles 2: zaterdag 17 maart. Daguitstap naar de Voerstreek.

Meer info over inhoud en inschrijving vind je hier.

Vrijdag 2 maart: Uilenwandeling in omgeving Groenenhoek

bosuilUilen begeesteren ons sinds mensenheugenis. Ze blijven nog altijd een beetje mysterieus omdat ze voornamelijk 's nachts leven. Nochtans hebben deze dieren ons heel wat te vertellen. Zo zijn hun zintuigen en hun verenkleed speciaal aangepast aan hun nachtelijke levenswijze. Door middel van een presentatie heb je de gelegenheid om wat meer over hun verborgen leven te weten te komen.
Wij geven deze presentatie in de Groenenhoek in open lucht (onder afdak weliswaar) bij schepen Marijke Vandebroeck. Zij zal ons verwennen met een koffie/thee/wijn of frisdrank, waarvoor dank.
Daarna maken we een wandeling in de buurt en we hopen er 1 of meerdere uilen te horen of te zien maar zoals steeds bij dit soort evenementen kunnen we de natuur niet forceren om onze wensen te laten uitkomen: afwachten dus voor dit 2de deel van de activiteit.

Praktisch: Bijeenkomst op vrijdag 2 maart om 20 u bij Marijke Vandebroeck, Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar.
Meebrengen: een pillamp indien mogelijk en warme kledij!
Uw avondlijke gezel is Johan Herreman. Voor inlichtingen kan je bij hem terecht op tel. nr. 03/887 27 98.
Deelnamebedrag: 1 euro (bijdrage in huur van beamer). Kan ter plaatse betaald worden.
Inschrijven verplicht ten laatste 27 februari bij Ria Thys, 03/289 73 66

Zaterdag 10 maart: KWISPEL !! Een "kwis-spel" met en voor Jan en alleman!

kwisspelNatuurpunt Aartselaar pakt voor de tweede maal uit met een algemene kwis voor familie- en gelegenheidsgroepen. De titel zegt het al: het is geen bloedserieuze kwis, maar een "spel". Je moet zeker geen echte kwisser zijn om als winnaar uit de bus te komen.
De kwis wordt net als vorig jaar geleid door onze Aartselaarse kwismaster Jan Eulaers en Marnix Lefranc zetelt mee in de jury.
Bedenk een originele groepsnaam en schrijf snel in bij Luk en Ria Smets-Thys, 03/289 73 66.

Een kwisgroep bestaat uit maximum vier personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 16 euro per ploeg en dient gestort te worden op rekening 979-9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar met vermelding van de groepsnaam.
Wie er vorig jaar bij was, weet dat een amusante avond gegarandeerd is!

Afspraak om 20 u in de bovenzaal van het Parochiaal Centrum, B. Van Ertbornstraat 7 te Aartselaar. Einde omstreeks 22.30 u. Iedere ploeg gaat naar huis met een prijs!

Paddenactie in de Groenenhoek

paddenschermOp 28 januari werd een paddenscherm geplaatst in een stuk van de Groenenhoek, waar we elk jaar tientallen padden, kikkers en salamanders overzetten. Meer informatie over dit initiatief vind je hier. Het scherm is ongeveer 200 m lang zijn en bestaat uit biplex-platen verstevigd met paaltjes. Langs het scherm werden emmers ingegraven om de padden op te vangen.

Zaterdag was het vochtig en warm. De paddentrek werd even op gang gebracht. Er zijn in totaal al 25 padden, 5 Alpenwatersalamanders en 3 kleine watersalamanders overgezet! Er was geen enkel verkeersslachtoffer!!! De emmers doen hun werk want het merendeel van de dieren werd hierin gevonden.
Voor volgende nachten wordt weer grondvorst voorspeld, dus verwachten we dat onze amfibieën zich enkele dagen zullen schuilhouden.

We zoeken dringend nog vrijwilligers om in beurtrol 's morgens en 's avonds de emmers de inspecteren. Geef aan Ronny op wanneer het voor jou past.

Info bij Ronny Verelst, 0475/58.55.70
Zie ook onze berichtgeving op onze Facebookpagina

Lancering AVIMAP en vorming broedvogelkartering

In februari nog lanceren we www.avimap.be. In Nederland werd de voorbije jaren een internetmodule voor online broedvogelkartering ontwikkeld door SOVON. Vorig jaar hebben een aantal ervaren Vlaamse waarnemers het systeem uitgetest en verder op punt laten stellen. Vanaf dit jaar kunnen we dit dan ook met een gerust hart ruim beschikbaar stellen onder de naam AVIMAP, de sterkte van deze tool is dat de ingevoerde broedvogelgegevens automatisch geanalyseerd worden en vooral, erg snel beschikbaar zijn.

Voor mensen die al langer aan broedvogeltellingen doen ligt de overstap voor de hand, maar het is nu vooral het uitgelezen moment om in andere gebieden een nieuwe monitoring op te starten. Voor vogelwerkgroepen of afdelingen die hierover wat meer willen vernemen en een beter zicht willen krijgen op wat dit juist inhoudt biedt Natuurpunt Studie gratis vorming aan rond Avimap. Natuurpunt Educatie heeft een lesmodule uitgewerkt waarin van naaldje tot draadje wordt uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat en wat je moet kennen en kunnen om hier aan mee te doen. Meer info bij avimap@natuurpunt.be

Reeds geplande infosessies in de provincie Antwerpen:
-28 februari: Kasteel d'Ursel, Hingene (i.s.m. Ankona)
-8 maart: vwg Antwerpen-Noord, Ekeren

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De partijen stellen hun programma's op. De natuur en het leefmilieu in Aartselaar verdienen onze steun en moeten ook op politiek vlak de hoogste aandacht krijgen. Daarom heeft Natuurpunt Aartselaar een memorandum opgesteld en aan de kandidaat-politiekers voorgelegd. We geven u onze topprioriteiten:

 1. Uitbouw stadsrandbos: streven naar provinciale RUP
 2. Investeren in aankoop van natuurterreinen
 3. Aansluiting bij een Regionaal Landschap en aandacht voor Trage Wegen
 4. Behoud van de Milieuraad
 5. Aanwerving van een Duurzaamheidsambtenaar
 6. Uitbouw van het soortenbeleid: zwaluwen, vos
 7. Verder zetten ecologische bermbeheer
 8. Pesticidenvrij beheer van gemeentelijke gronden
 9. Norm voor groen bij herinrichting van openbare ruimten (pleinen, straten, ...)
 10. Duidelijke communicatie over natuurbeleid en ondersteuning van het middelveld
Lees onze volledig memorandum aan de politieke partijen.

Stamceldonoren gezocht!

In 2008 ontsnapte ANKE DEVOLDER aan de dood toen er brand uit brak in haar huis te Aartselaar. Een broer en een zusje van haar zijn toen in de brand gebleven. Anke werd met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht en werd in coma gehouden, opdat haar brandwonden zouden kunnen genezen. Na een lange lijdensweg leek Anke eindelijk terug van haar jeugd te kunnen genieten... echter niet voor lang, want ze kreeg leukemie. Met veel geduld en een zeer positieve instelling doorstond ze chemo en werd genezen verklaart... tot nu! Helaas is de leukemie teruggekeerd. Anke is ondertussen 21 jaar en haar enige hoop op genezing is een transplantatie met geschikte stamcellen.

Lees hoe je kan helpen

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

 • Woensdag 7 maart: Moeder Aarde en de wortelkindjes Inschrijven!
 • Zaterdag 10 maart: KWISPEL !! Een "kwis-spel" met en voor Jan en alleman!  Inschrijven!
 • Zondag 25 maart: "Adopteer een berm"
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.