Natuurflits Aartselaar
11 juli 2011
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:

Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

  • Sneukeltocht in het Solhofpark
  • Zwaluwen in Aartselaar
  • Komende activiteiten

Zondag 17 juli: Sneukeltocht in het Solhofpark

trailwalkerGezellig stappen en tussendoor proeven van lekkere hapjes... meer moet dat niet zijn op een luie zondagmiddag... En dit in het mooie kader van het Solhofpark. 
Tussen 14 u en 16.30 u verwelkomen we jong en oud voor 'n lekkere wandeling met proevertjes uit de Wereldwinkel. Die ‘verdien’ je na het uitvoeren van korte proefjes.

schoenenNatuurpunt, de Gezinsbond en de Wereldwinkel van Aartselaar werken samen aan  
deze sneukeltocht ten voordele van het team Pole Pole (n° 114), dat deelneemt aan Oxfam Trailwalker, een unieke teamuitdaging om armoede en onrecht uit de wereld te helpen.
De trailwalker is een wandeltocht van 100 km door de Hoge Venen, afgelegd door teams van vier personen in maximum 30 uur en dus goed voor 400 stapkilometers.
Meer info op http://www.trailwalker.be/
De opbrengst van vandaag gaat volledig naar de projecten ivm 'duurzame landbouw' van Oxfam Solidariteit.
Meer info bij Saskia Mercelis (0488 20 13 86)

Zwaluwen in Aartselaar

zwaluwnestOp onze twee fietsochten langs Aartselaaarse boerderijen vonden we in totaal 46 bezette nesten van boerenzwaluw. Dat is meer dan vorig jaar toen de teller op 39 bleef steken. Op zichzelf is dat goed nieuws, maar daar we dit jaar twee inspectietochten deden, hebben we uiteraard meer kans gehad nesten te vinden. Nesten waarin een tweede broedsel was werd niet dubbel geteld, het gaat dus om afzonderlijk gebruikte nesten.

Zeer positief is, dat in een der boerderijen een kunstnest bezet was, dat in een vrij zwaluwonvriendelijke stal werd opgehangen. Deze stal heeft immers te gladde muren. De kunstnesten geven de zwaluwen de mogelijkheid toch te nestelen. De landbouwer is bereid nog meer nesten op te hangen, zodat we hopen dat deze modernere stal ook voldoende zwaluwen zal kunnen herbergen.

Boerenzwaluweieren - foto Ria Thys  

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • zondag 7 augustus:Vlinderwandeling in het domeinbos van ANB: De Reukens
  • woensdag 24 augustus: Zintuigentocht voor kinderen en (groot)ouders in het Cleydaelhof
  • zaterdag 27 augustus: Nacht van de vleermuis in Aartselaar
  • dinsdag 6 september: begin Paddenstoelencursus voor beginners Inschrijven
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.