Natuurflits Aartselaar
21 februari 2011
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:

Facebook Aartselaar

  • Steenuilenspeurtocht
  • Steenuilnestkasten in Aartselaar
  • Paddenoverzetactie Groenenhoek
  • Komende activiteiten

Vrijdag 25 februari: Steenuilenspeurtocht

steenuilWe gaan dit voorjaar weer met alle geïnteresseerden op zoek naar steenuilen. We deden dat enkele jaren geleden ook al. We willen de vogels opnieuw inventariseren en kijken of ze Aartselaar nog appreciëren als woongebied.
Steenuilen leven in weilanden met knotwilgen, boomgaarden en parken of woongebieden waar ook hagen en bosjes zijn. Ze hebben een territorium van ca. 30 ha.
In het vroege voorjaar begint de baltsperiode en mannetjes lokken vrouwtjes met een specifieke roep. Zo kunnen ook wij horen en zien waar ze zich bevinden.
We inventariseren ’s avonds want steenuilen slapen overdag! We geven je zeker heel wat mondelinge informatie over steenuilen en bezorgen je ook een prachtige kleurenfolder van deze kleinste uil in Vlaanderen. We stappen en rijden naar de vermoedelijke broedterritoria.

Mensen die graag mee komen speuren, zijn welkom op vrijdag 25 februari op de parking van het Gemeentelijk Sportcentrum, Kleistraat, Aartselaar om 19.30 u.
Die avond spreken we ook een datum af voor een volgende speurtocht in een ander deel van Aartselaar.
Vooraf je naam opgeven aan Luk Smets, 03/289 73 66.

Meer info over onze steenuilenactie

Steenuilnestkasten in Aartselaar

steenuilkastOnze oproep voor hulp bij het ophangen van steenuilnestkasten had goed gevolg. De zeven aangekochte kasten werden opgehangen, verspreid over de open gebieden van Aartselaar.

Dank aan Jos, Adrie, Jan, Bart en Gert voor de hulp. Ook dank aan ANB en andere grondeigenaars voor de noodzakelijke toelating.

Meer info bij Luk Smets, 03/289 73 66.
Meer info over onze steenuilenactie
steenuilnestkast

Paddenoverzetactie Groenenhoek

Foto Marijke VandebroeckIn februari en maart organiseert Natuurpunt elke dag raapacties van overtrekkende padden, kikkers en salamanders in de Groenenhoek in Aartselaar. We helpen deze dieren bij het vallen van de schemering. Alle hulp hierbij is dan welkom !

Dit gebeurt enkel als de diertjes trekken, dus bij gunstige weers-omstandigheden voor amfibieën: vochtig en niet te koud, vanaf 7°C. Vanaf donderdag verwacht men terug hogere temperaturen.

Meebrengen: een zaklamp en indien mogelijk een fluorescerend vestje of een fluobandje. Wij bezorgen je bij deelname een mooie kleurenfolder met heel veel wetenswaardigheden en prachtige foto's over deze amfibieën.

Info: Wil je hieraan meewerken of wil je meer info, neem dan contact op met Ronny Verelst, tel. 0475/58 55 70. Meer info...

Een der eerste padden dit jaar - Foto Marijke Vandebroeck 

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • Zondag 13 maart: Adopteer een berm: Zinkvalstraat
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.