Natuurflits Aartselaar
11 oktober 2010
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
In deze flits:
  • SOS VOS: teken de petitie
  • “Adopteer een berm”: Zinkvalstraat
  • Behaag..natuurlijk 2010
  • Cursus Meteo en Klimaat
  • "24 uur van de Natuur" trok veel volk
  • Komende activiteiten

SOS VOS: teken de petitie

vosVossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest en laten zich regelmatig zien in de buurt van de mens. Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Het zijn echte voedselopportunisten: ze eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Daarbij komen ze ook in kippenhokken terecht - die slachtpartijen leiden ertoe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen.
Een veelgehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden. Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt slaan de handen in elkaar en voeren zowel online als op papier een petitie voor een doelmatige aanpak voor het voorkomen van schade aangericht door vossen. Preventie (door goede kippenhokken) moet daarbij het uitgangspunt zijn.
Deze petitie zal op het meest geschikte moment overhandigd worden aan Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.
Onderteken de petitie nu.
Bekijk een filmpje van een vos, zwemmend over het Broekskot in de Hobokense Polder
(Guy Borremans)

Zondag 31 oktober: “Adopteer een berm”: Zinkvalstraat

Vandaag maken we al voor de vijfde maal dit jaar de wegbermen in de Zinkvalstraat schoon. En we nemen er meteen een stukje Cleydaellaan mee. De Milieuraad coördineert de acties, die in verschillende straten van Aartselaar plaats vinden en de gemeente ondersteunt met een flinke financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
De bermen van de Zinkvalstraat worden ‘s middags dikwijls gebruikt als picknickplaats door vertegenwoordigers. Spijtig genoeg belandt lang niet alle afval in de voorziene vuilnisbakken. En voor sluikstorters is deze straat ook niet immuun.
Kom ook deze keer een handje toesteken!

Afspraak: om 10 uur in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). We werken tot ca 11.30 uur. Stevig schoeisel of laarzen aan te raden. Je houdt mee je gemeente schoon en steunt je vereniging!

Behaag..natuurlijk 2010

Dit jaar zijn er wat wijzigingen in het aanbod. Om de meer biodiverse pakketten te stimuleren, wordt het beukenpakket niet aangeboden. Nieuw zijn dan weer het lekker "sneukelbosje" en de taxushaag. Bomen van het jaar zijn winterlinde en mispel.
Daarnaast hechten we er veel belang aan dat autochtone planten worden geleverd. Dit lukt reeds voor 10 soorten.

Meer info over het aanbod op onze website.

Bestellingen kan je plaatsen op de Milieudienst van je gemeente. Zie ook het gemeentelijk infoblad.

Cursus Meteo en Klimaat

wolkenHet weer is hét gespreksonderwerp bij uitstek. Toch weet men er vaak heel weinig van af. Zelfs de meeste mensen die met natuur bezig zijn hebben verrassend weinig kaas gegeten van dit boeiende thema. In deze 'weerles' leggen we de nadruk op praktisch toepasbare dingen zoals de soorten wolken, fronten, duiding bij weerspreuken, rechtstreekse invloed op de natuur e.d. In de tweede les wordt het klimaat en de klimaatswijzigingen met hun impact op de leefwereld besproken.

De lesgever is Koen Leysen, lesgever bij Natuurpunt Educatie en al van kindsbeen af gebeten door het weer. We kennen hem zeer goed van zijn boeiende vogelcursussen, maar nu leren we Koen ook met een andere materie waarderen.
 
Concreet:
Twee theorielessen op dinsdag 7 en dinsdag 14 december van 19.30 u tot 22.30 u in Zaal Laïs (= bovenzaal) van het Parochiaal Centrum, B. Van Ertbornstraat 7 te Aartselaar.
Meebrengen: papier en pen.

Inschrijven verplicht bij Ria Thys
De deelnameprijs bedraagt voor leden van Natuurpunt: 12 euro – Niet-leden betalen 15 euro. Het juiste bedrag met vermelding van naam en tel.nr. en of mail dient gestort te worden op rekeningnr 979-9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar.

"24 uur van de Natuur" trok veel volk

CleydaelgolfAfgelopen weekend organiseerden we onze "24 uur van de Natuur" in het teken van de biodiversiteit. Het prachtige weer zorgde mee voor het succes. Enkel de kinderfilm op zondag namiddag kende weinig bijval. Begrijpelijk, wie wil er ook binnen zitten bij zulke uitzonderlijke najaarszomer? Voor de wandeling in Cleydaelhof moesten we echter volk weigeren, zo groot was de toeloop.

Langs deze weg hartelijke dank aan alle medewerkers! Een biezondere dank aan de verenigingen die graag op onze vraag tot samenwerking ingingen. De medewerkers van de Gezinsbond verzorgden een fijne Herfstbrunch. René Beyst van de Heemkundige Kring gaf op onze wandeling een interessante historische inleiding over het kasteel Cleydael en zijn bewoners. We danken Golf Cleydael voor het openstellen van het kasteelpark.

Walter Decoene zorgde voor een foto-impressie van de Herfstbrunch en de wandeling in Cleydaelgolf.

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • Woensdag 24 november: Kids en (groot)ouders leren papier scheppen
  • Zaterdag 27 november: Samenstellen plantpakketten Behaagactie
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.