Natuurflits Aartselaar
15 april 2010
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
In deze flits:
  • Zondag 18 april: Bezoek aan de interactieve expo Naftofni in het PIME
  • Cursus “Inheemse orchideeën”
  • Paddenraapactie Groenenhoek
  • Komende activiteiten

Zondag 18 april: Bezoek aan de interactieve expo “Naftofni” in het PIME

naftofni
Vandaag gaan we op bezoek in het PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie) in Lier. We bezoeken de leuke expo en staan stil (soms letterlijk maar vooral figuurlijk) bij ons eigen verplaatsingsgedrag. Nadien tanken we bij in het bio-café.
Vlamingen zijn zeer mobiel. We leggen jaarlijks zo’n 13.000 km af. Op drie jaar tijd reizen we dus de wereld rond. Maar de grenzen van onze mobiliteit lijken bereikt. De negatieve effecten van het verkeer worden steeds duidelijker: verkeersongevallen,
files, geluidshinder, luchtvervuiling, klimaatverandering, ...
In de expo "Naftofni" ontdek en verken je wegen voor duurzame mobiliteit. Naftofni legt geen nieuwe verkeersregels op. Wel spoort de expo aan om eens stil te staan bij onze verplaatsingen en om bewuster te bewegen.

Wanneer: Vertrek op parking van CC Aartselaar om stipt 10 u. Einde ter plekke omstreeks 12.30 u.
Waar: PIME vzw, Mechelsesteenweg 365, 2630 Lier (de weg van Duffel naar Lier, grenzend aan de Nete)
Voor fietsers: PIME is gelegen aan knooppunt 31; route uit te stippelen op fietsnet. Fietsers dienen wel om 10.30 u aan de ingang van PIME te zijn !
Prijs: 3 euro. Info en inschrijven bezoek PIME: Saskia Mercelis, 0475/75 44 05

Een leuke verdere daginvulling !
Grote Vaar-, fiets- en wandelhappening in het Scheldeland
Tijdens deze happening staan er diverse Schelderondvaarten op het programma. Tussen 11u en 17u kan je om het uur aan de veersteigers van Temse, Baasrode en Schelle vertrekken voor een boottocht voor slechts 1 euro/vaartraject/persoon.
Om 13.30 u vertrekt er aan het Veer, einde Tolhuisstraat in Schelle een natuurwandeling met een natuurgids naar het Niels Broek. Natuurpunt Rupelstreek zal ook met een infostand aanwezig zijn.
Info: Erik De Keersmaecker 03/887.13.72. Klik hier voor het programma (pdf, 1 Mb)

Cursus “Inheemse orchideeën”

Bij onze collega's van Natuurpunt Hobokense Polder kan je terecht voor een cursus wilde orchideeën.bijenorchis

Als men het heeft over orchideeën wordt nogal eens gedacht aan tropische planten of aan de orchideeën in de bloemenzaak die in alle mogelijke kleuren en vormen worden aangeboden. Iets minder gekend is het feit dat er in ons land ook een 40-tal orchideeën in de vrije natuur voorkomen. De bloemen zijn meestal minder opvallend doch in schoonheid moeten ze zeker niet onderdoen. Het vraagt alleen wat meer tijd en geduld om ze te ontdekken.

Men treft ze aan in diverse biotopen zoals graslanden, wegbermen, duinvalleien, bosranden en zelfs in bossen. Het zijn planten die erg gespecialiseerd zijn om te overleven op de plaats waar ze groeien. Hiermee vormen ze een goede graadmeter om de ecologische waarde van het gebied waar ze voorkomen te evalueren. Voor bestuiving maken orchideeën gebruik van allerlei truken om insecten te verleiden en zelfs te bedriegen!

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan al deze aspecten die de studie van orchideeën zo boeiend maakt, alsook aan de herkenning van de verschillende soorten. Tijdens een daguitstap gaan we op zoek naar orchideeën in het veld.

Praktisch:
De cursus bestaat uit 2 theorielessen en 1 daguitstap.

  • Theorie: dinsdagen 18 mei en 25 mei van 19.30 u tot 22.30 u in De Schorren, Graspolderlaan 32 2660 Hoboken.
  • Praktijk: zaterdag 29 mei: daguitstap naar de streek van de Viroin (omgeving Nismes). We rijden kostendelend (0,05 euro/km) en nemen picknick mee. Vertrek in Hoboken omstreeks 7.30 u. Terug omstreeks 19.30 u.

Lesgever en gids: Marnix Lefranc
Inschrijven verplicht bij Ria Thys, 03/289 73 66.
Er kunnen 20 cursisten deelnemen.
De deelnameprijs bedraagt voor leden van Natuurpunt 18 euro en voor niet-leden 24 euro. In deze prijs is inbegrepen: lesgeld, telkens 2 drankjes bij de theorielessen, lijvige syllabus. De vervoerskosten van de daguitstap dienen apart betaald te worden op de dag zelf: ca. 15 euro.
Het juiste bedrag met vermelding van “Cursus orchideeën” en naam en tel. nr. dient gestort te worden op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder vzw.

Paddenraapactie Groenenhoek

padHet paddentrekseizoen zit erop..! Door de lange winter gestart met vertraging, maar dan wel kort en krachtig.
Dank zij vele medewerkers hebben onze amfibieën hun paarplaatsen bereikt en zijn de ladingen eitjes al afgezet.

Dit seizoen was een ware voltreffer, niet enkel omdat er vele dieren overgezet zijn, maar ook omdat er een grote groep vrijwilligers avond na avond op post was om de dieren te helpen en te beschermen. Treffend was het grote aantal kinderen en jongeren die deelgenomen hebben. Door mond aan mondreclame bereikten we blijkbaar een hele groep jongeren die vol overgave meewerkten aan onze actie, die hierdoor meteen ook hun actie werd. Dat stemt hoopvol naar de toekomst toe…!
De reactie op onze actie in de media resulteerde niet enkel in meer belangstellenden, maar gaf blijkbaar ook de aanzet in andere regio’s om volgend jaar te starten met een paddenoverzetactie.

Volgend overzicht (klik hier voor de resultaten) zal  jullie een idee geven van de geleverde prestaties in 2010. Hieruit blijkt duidelijk dat we onze actie ook volgend jaar moeten verder zetten. We zorgen immers voor het voortbestaan van een aantal bedreigde diersoorten en dat is een aantal kille en natte uren per jaar meer dan waard.

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):
  • Zondag 16 mei: Opruimen van wegberm in de Zinkvalstraat
  • Maandag 24 mei: Pinkstermaandag: Fietstocht in het Neteland Inschrijven!
  • Zondag 30 mei: Dag van het Park in De Reukens
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.