Natuurflits Aartselaar
19 februari 2010
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
In deze flits:
  • Paddenraapactie Groenenhoek
  • Kids werken in de Oude Nete-arm Rumst
  • Winterwandeling in de Hobokense Polder
  • Komende activiteiten

Paddenraapactie Groenenhoek

amplexusDoor de koude is de paddentrek nog niet op gang gekomen. De komende dagen wordt het waarschijnlijk warmer. Als het ook 's nachts niet te veel afkoelt zullen de padden aan hun trek beginnen, en dat kan plots massaal zijn.

De koude winter hoeft niet noodzakelijk schadelijk te zijn voor de padden. Integendeel, waarschijnlijk zijn ze met een ononderbroken winterslaap weer wél gebaat met de strenge vorst.

Volgende week moeten we alleszins alert zijn. We helpen deze dieren bij het vallen van de schemering. Tot ongeveer einde februari is dit reeds van ca 18.30 u tot 20 à 20.30 u. In maart – als het al iets langer licht blijft – spreken we af rond 19 u en wandelen meermaals op en neer tot ca 21 u. Alle hulp hierbij is dan welkom ! Meer info.

Meebrengen: een zaklamp en indien mogelijk een fluorescerend vestje of een fluobandje.
Wil je hieraan meewerken of wil je meer info, neem dan contact op met Ronny Verelst, 0475/58 55 70

Woensdag 24 februari: Kids werken in de Oude Nete-arm Rumst

kidsHanden uit de mouwen vandaag, met het snoeihout van de knotwilgen die de grote Natuurpunt vrijwilligers geknot
hebben, bouwen we vandaag een houtmijt en zelfs een heuse teepee. Met het bouwen van een houtmijt verwennen we allerlei kleine diertjes en vogels die er zich veilig in voelen en er ook hun nesten in bouwen. En met het bouwen van de teepee, waarbij we kunnen rekenen op de vakkennis van meester Marc verrassen we beslist de buren van de Oude Nete-arm.

Afspraak: 13u45 ingang natuurgebied Oude Nete-arm aan de Kerkstraat Rumst (recht tegenover de Schoolstraat).
Omstreeks 16u stoppen we met het hard labeur en verwennen we jullie met een drankje en een klein hapje.
Vooraf inschrijven bij: Marleen 03/889.70.67

Zondag 28 februari: Winterwandeling in de Hobokense Polder

Hobokense Polder - foto Luk SmetsVandaag gaan we op bezoek bij onze buren van afdeling Hobokense Polder.
Het is nog volop winter. Het prachtige natuurgebied de Hobokense Polder is ook in dit seizoen de moeite waard om er enkele uren rond te wandelen. Het landschap is uiterst gevarieerd en bezit een onverwachte rijkdom aan planten- en dierensoorten. Rietkragen en broekbossen omringen de uitgestrekte, ondiepe plassen. We brengen zeker een bezoek aan de vogelkijkhut aan het Broekskot. De hoger gelegen gronden zijn geëvolueerd tot graslanden, ruigten en wilgenstruwelen. Het natuurbeheer in de Hobokense Polder is gericht op het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke variatie. Zonder ingrijpen zou vrijwel het hele gebied langzaam bos worden. Vandaar dat – naast het natuurbeheer door mensen – er sinds 2002 ook Gallowayrunderen en Konikpaarden worden ingezet. Jaarrond begrazen zij een gedeelte van het gebied, waarbij hun zelfredzaamheid de belangrijkste maatstaf was om deze sterke rassen in te zetten in het beheer.

Afspraak: om 13.45 u op de parking van het Cultureel Centrum in Aartselaar. (Hou er rekening mee dat je wegens de carnavalstoet in Aartselaar misschien wat omwegen zal moeten maken.)
Einde in Hoboken omstreeks 16.30 u.
Meebrengen: warme kledij, waterdichte stevige wandelschoenen, verrekijker.
Info: Luk Smets, 03/289 73 66

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):
  • Zondag 7 maart: Daguitstap naar het Land van Waas (inschrijven!)
  • Woensdag 10 maart: Aalscholvers in nesten (kidsactiviteit)
  • Zondag 21 maart: Opruimen van wegberm Zinkvalstraat
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.