Natuurflits Aartselaar
27 augustus 2009
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
In deze flits:
  • Zijn kids en (groot)ouders bang van een spin?
  • Unieke ontsnipperingswandeling in de Mechelse Heide en De Teut
  • Komende activiteiten

Wo 2 september: Zijn kids en (groot)ouders bang van een spin?

BangVanEenSpinHet nieuwe schooljaar is nog maar twee dagen jong. Kleuters en lagere schoolkinderen moeten nog even wennen aan de nieuwe juf of meester. Schriften en boeken moeten gekaft worden.
Maar allicht heb je wel even tijd om wat meer te vernemen van spinnen ...
Omdat we vorig jaar verschillende kinderen (en ouderen) hebben moeten ontgoochelen wegens een te grote vraag, hernemen we de activiteit!

Wie heeft al eens een spinnetje van heel dichtbij bekeken?
Wie is enorm dapper en heeft al ooit eens een spin durven vastnemen?
Wie heeft al eens spinnensoep geproefd?
Wie wil een gezellige spin knutselen?
Vandaag kunnen kinderen vanaf 4 jaar samen met hun (groot)ouders van die prachtige beestjes heel wat te weten komen. We weten zeker dat na deze middag niemand nog een spin wil doodtrappen...

Kinderen mogen zelf een spin in een potje meebrengen. Ga maar eens op vangst in tuin, zolder of kelder !

Afspraak: van 14u tot 16u in het Sportcentrum van Aartselaar, Kleistraat 202.
Deelnameprijs voor Natuurpuntleden en kinderen € 2, voor niet-leden: € 3.
Inschrijven bij: Ria Thys - 03. 289.73.66 of bij Hilde Janssens - 03.887.36.45

Zo 27 sept: Unieke ontsnipperingswandeling in Mechelse Heide en De Teut

KikbeekIn Rupel.blad vind je een artikel over de ontsnipperingsprojecten in Limburg. Op onze ontsnipperingswandeling zullen wij een recent gerealiseerde ecoduct (Mechelse Heide), ecoveloduct en ecotunnel (De Teut) bezoeken. Deze uitstap is in die zin uniek omdat deze constructies voor het grote publiek normaal gezien niet toegankelijk zijn.

Praktisch:
Vertrek om 9 u met volle wagens op de parking van het CC, della Faillelaan Aartselaar (kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km).
Dagprogramma : We starten met een wandeling richting ecoduct (ca. 2,5 uur). Het gebied Kikbeekbron is interessant om en aantal natuurontwikkelingsprojecten te bekijken; het is een geherstructureerde voormalige zandgroeve, waar een aantal natuurinrichtingsprojecten plaatsgevonden hebben (aanleg vennetjes, oeverzones langsheen de waterplas, aanleg stuw (in functie van herstel waterhuishouding), herstel oude verdroogde beekloop, openkappen heide, begrazingsproject met Noordse fjorden ....). We wandelen doorheen het gebied (200tal hectaren) naar het ecoduct. Hier kunnen we het monitoringsproject van nabij bekijken.
Vervolgens rond 12:30 u rijden we naar café “Toerist” om onze boterhammen op te eten (picknick eventueel zelf meebrengen; drank en snacks beschikbaar in het café).
Rond 14:00 u starten we met het namiddagprogramma met eerst een bezoek aan het ecoveloduct van Wiemesmeer om vervolgens door te rijden naar De Teut te Zonhoven om de ecotunnel te bekijken. Via een wandeling van ongeveer een half uur doorheen het natuurreservaat De Teut komen we aan de tunnel. In het natuurreservaat zal uitleg gegeven worden rond omvorming van naaldbos naar heide, heidebeheer,...
Terugkomst op de parking van De Teut: 16:30 uur. Aankomst in Aartselaar : rond 18:00 uur
Inschrijven is verplicht omdat we de groep beperkt willen houden tot maximum 30 personen. Dit kan telefonisch of via mail bij Johan Peymen, 03/877 61 50. Gelieve bij inschrijving aan te geven of je met de wagen kan rijden en zo ja, om dan ook uw GSM-nummer door te geven. Zo kunnen we zelf inschatten of er voldoende vervoer is om met zijn allen naar Limburg te rijden.
Deelnameprijs: 2 euro per persoon, te betalen bij vertrek.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, verrekijker, fototoestel, picknick.

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):
  • Zo 20 september: Natuurwandeling in de Reukens op de Autoluwe Zondag
  • Do 15 oktober: Ecologisch theater "Tegen de lamp"
  • Vr 16 oktober: Start Cursus Spoorzoeken Inschrijven
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.