Natuurflits Aartselaar
28 mei 2009
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
In deze flits:
  • Zwaluwen in nesten
  • Subsidiereglement voor zwaluwen
  • Vroegochtendwandeling in ANB-domeinbos Cleydaelhof met aansluitend een openluchtontbijt !
  • Komende activiteiten

Zwaluwen in nesten

Op 30 & 31 mei organiseert Natuurpunt een grote Landelijke Zwaluwtelling.

Als we het over de lente hebben, denken we er automatisch de eerste zwaluw bij. De vroegste zwaluwen arriveren reeds in maart, maar de meeste mensen zien de eerste zwaluw niet voor half of eind april.

Redelijk snel na hun aankomst begeven ze zich trouw naar hun nestplaats van de vorige jaren en net daar wringt het schoentje. Meer en meer zwaluwen stellen vast dat die nestplaats is veranderd... of dat ze er niet meer welkom zijn. Een lente zonder zwaluw is echter ondenkbaar en het is de hoogste tijd dat we de zwaluwen herwaarderen. Daarom organiseert Natuurpunt op 30 & 31 mei een zwaluwtelling. Tel jij ook mee?

Zie je zwaluwen, laat het ons weten! Hoewel minder vanzelfsprekend dan enkele jaren geleden, vind je met wat geluk toch een zwaluwnest bij jou in de buurt. In de Aartselaarse boerderijen hoef je niet te gaan zoeken. Op 20 juni onderzoeken we in afspraak met de landbouwers de stallingen tijdens een educatieve zwaluwfietstocht.

Als ambassadeurs van een kwaliteitsvolle natuur, vertellen zwaluwen veel over de natuur in jouw omgeving. Tel je mee, dan breng je niet alleen de zwaluwen in kaart, je geeft ons ineens ook nuttige informatie om zwaluwen beter te beschermen.

Meer info vind je op de website van Natuurpunt. Je kan ook de brochure downloaden.

Subsidiereglement voor zwaluwen

Bij onze inventarisaties moeten we vaststellen dat de zwaluwenpopulatie in Aartselaar het niet zo goed doet en stilaan achteruit gaat. De meeste boerenzwaluwen huisvesten in oude stallen. Modernere stallen bieden veelal minder nestgelegenheid. Nochtans zouden kleine ingrepen zoals een steunplankje of een kunstnest deze stallen geschikt maken.

Ook het gemeentebestuur is gevoelig voor deze problematiek. Op ons voorstel werd een subsidiereglement goedgekeurd, waardoor eigenaars een financiƫle steun krijgen als ze zwaluwkolonies kunnen behouden of uitbreiden. De inhoud van dit reglement vind je op onze website.

Heb je een zwaluwnest of weet je er hangen, neem dan even contact met Luk Smets, 03 289 73 66.

Vroegochtendwandeling in ANB-domeinbos Cleydaelhof met aansluitend een openluchtontbijt !

Zondag 7 juni: Beleef het ontwaken van de natuur op deze verkiezingszondag.

Het Cleydaelhof is een 25 ha groot natuurgebied dat deel uitmaakt van de oude bossen rond het kasteel Cleydael. Het gebied is heel verscheiden: het opvallendste zijn de oude bospercelen. Ertussen bevinden zich enkele weilanden en tegen de rand met de Cleydaellaan situeert zich een 3 ha groot rietveld. Daar willen we op deze vroegochtendwandeling wat meer rond vertellen en ook eens beluisteren welke vogels er nog voorkomen. Wij gaan op deze wandeling eens na wat dit allemaal zoal oplevert aan zang- en andere vogels die in dit gebied broeden of er door worden aangetrokken.

We sluiten de wandeling af met een ontbijt dat we in de natuur verorberen.

Verplicht inschrijven door storting van 3 euro per persoon op rekening 979-9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar met vermelding “Openluchtontbijt”.
Afspraak om 6.30 u in de Zinkvalstraat (d.i. aan de overkant van de hoofdingang van het kasteel Cleydael).
Meebrengen: Stevige wandelschoenen en verrekijker niet vergeten.
De wandeling duurt ca 2 uur, wandelafstand: ca. 3 km.
Ontbijt (pistolet, koffiekoek en koffie/thee) in openlucht tussen 8.30 u en 9 u. Rond 9.30 u ronden we zeker af, zodat jij en wij nog rustig onze kiesplicht kunnen vervullen.
Gidsen: Ivan Bogaerts, 03/887 16 46 en Luk Smets, 03/289 73 66

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):
  • Za 13 juni: Uitstap naar natuurgebied Lovenhoek
  • Za 20 juni: Fietstocht op zoek naar zwaluwen in Aartselaar
  • Zo 28 juni: Planteninventarisatie in de Reukens
  • Wo 1 juli: Kids op bezoek op de boerderij
  • Zo 12 juli: De Averechten
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.