Natuurflits Aartselaar
6 november 2008
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   
In deze flits:
Petroleum Zuid: DRINGEND ACTIE NODIG !
 
Onze collega's van Natuurpunt Hobokense Polder vragen onze steun in hun strijd voor behoud van groen.
 

Tot 4 december kan officieel bezwaar aangetekend worden tegen de nieuwe bestemming voor Petroleum Zuid. Het Vlaamse gewest en de stad Antwerpen willen 68 hectare groene bestemming vervangen door een bedrijventerrein met zware industrie dat 113 hectare groot zou worden, naast mogelijk een voetbalstadion. Een deel van het gebied is intussen spontaan bebost. Van de al 30 jaar oude plannen om op Petroleum Zuid een park te realiseren is ineens geen sprake meer. Voor het natuurgebied Hobokense Polder is dit heel nefast. Een degelijke en erg noodzakelijke natuurverbinding met de ring, de Wolvenberg en de Schijnvallei wordt daardoor onmogelijk. 
Natuurpunt Hobokense Polder heeft een alternatief uitgewerkt waarin plaats voorzien is voor een hoogwaardige natuurverbinding, velden voor de amateursporter met een sportzaal, een park en een jongerencultuurzone. Alleen dit alternatief met 58 hectare zachte bestemmingen voldoet echt aan de noden van de natuur en de omwonenden.
 
Zeg dan ook NEEN aan de minister, JA aan Natuurpunt Hobokense Polder!
 
Wees aanwezig op één van volgende acties:
 
* VOORLICHTINGSAVOND op donderdag 13 november in de 'Extra Time', Louisalei 24, Hoboken (bereikbaar met trams 2, 4, bussen 1, 13 en 33). Daar tonen we alle plannen, geven we bijkomende uitleg, kan je petities en ons bezwaarschrift meenemen, voorstellen doen voor verdere actie en vooral ook vragen stellen. De aanvang is om 20 uur.
 
* Zondag 23 november om 10 uur staan we op Petroleum Zuid zelf tot jullie beschikking om daar te tonen hoe we ons alternatief zien (bijeenkomst onderaan de oude Krugerbrug, zijde Naftaweg/Hobokense Polder). Wandelschoenen nodig. Einde 11u30. We eindigen met een drankje.
 
Voor informatie over beide acties: Frans Thys, tel. 03/830.20.51, 03/828.64.03
 
Dien zelf een bezwaarschrift in! Je kan je inspireren op het samengevat bezwaarschrift van Natuurpunt Hobokense Polder.
 
Teken zeker online de petitie.
 
Voor meer info: http://www.hobokensepolder.be/petrozuid.php.

 

De nieuwe Natuur.kalender is uit !

 
Traditiegetrouw vind je 13 schitterende foto’s, waarin bekende natuurfotografen het Vlaams natuurschoon op een prachtige manier presenteren.
 
Uitzicht: 13 recto-verso bladen (cover en 12 maanden). Op de rectozijde wordt telkens een foto afgedrukt, de versozijde bestaat uit de kalendergegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht met een ringsysteem, er is één ophanggaatje voorzien. Het gesloten formaat is 33,5 cm x 23 cm, het open formaat is 33,5 cm x 46 cm.
 
De verkoopprijs van de kalenders bedraagt 7,50 euro. Hiermee steunt u het natuurbehoud in onze regio. 
Te bestellen door betaling van het juiste bedrag op rekening 979-9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar met vermelding “natuurkalender”. Gratis levering binnen onze gemeente.
 

Komende activiteiten
 
Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):
  • Zaterdag 22 november: Bedelingsdag "Behaag Natuurlijk"
  • Zondag 23 november: Agroforestrydag bij bioboer 's Jongers
  • Zondag 7 december: Daguitstap naar de Kuifeend en het Markiezaatmeer

Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 

 

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.