Natuurflits Aartselaar
26 november 2007

www.natuuraartselaar.be

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Stadsrandbos in het gedrang door nieuwe aanslag op de ruimtelijke ordening !

Manifestatie Groeningenlei op zaterdag 1 december

De perfecte locatie voor het Stadsrandbos
De Groeningenlei vormt de scheiding tussen het open landschappelijk gedeelte van de Edegemse beekvallei en het kasteeldomein, het Kontichhof. Dit gebied werd uitgekozen tot de belangrijkste locatie om het Stadsrandbos uit te bouwen in onze streek. Natuurpunt Aartselaar, Natuurpunt Oude Spoorweg en Natuurpunt Zuidrand Antwerpen hebben steeds het initiatief van het Stadsrandsbos op deze locatie gesteund, om het open en landschappelijk waardevolle karakter van de streek te bewaren. Sommige delen van dit landschap hebben zelfs een middeleeuwse oorsprong.
 
Alweer een aanslag op de ruimtelijke ordening  en het Stadsrandbos !
Langsheen de Groeningenlei werden in het verleden reeds heel wat bouwovertredingen gedoogd, sommigen met een erg ingrijpend effect op het landschap. Denk maar aan het appartementsgebouw op de hoek met de Kleine Doornstraat, dat te koop staat onder het motto "prachtige vergezichten op het open landschap", terwijl het gebouw zelf het gehele zicht ontneemt. Opnieuw dreigt er zulk een aanslag op het vrije zicht en het open landschap! De oude Groeningenhoeve wordt immers omgebouwd tot een KMO tegen alle ruimtelijke beleidsvisies in.
 
Vandaar de oproep van de lokale actiegroep "Leefbaar Groeningenlei" om een halt te roepen aan deze continue stroom van grootschalige bouwovertredingen en een vuist te maken ten voordele van het Stadsrandbos dat tot op heden een eerder lauwe steun kreeg van de lokale besturen.
 
Natuurpunt steunt deze lokale actie !
Ook wij vinden dat dit soort grootschalige bouwovertredingen absoluut niet kunnen en niets het toekomstige Stadsrandbos, dat al zo moeilijk en traag uit de startblokken komt, in de weg mag worden gelegd.
 

Wij roepen u op : steun "Leefbaar Groeningenlei" 
door op zaterdag 1 december om 15 u met het ganse gezin langs te komen aan de Groeningenlei 132. 
Je wordt getrakteerd op een korte toelichting en een glaasje Glühwe
in.

  Klik hier voor de flyer van de actiegroep.
 

Klimaatactiedag

 

klik op de foto
 

 

  
Va
n tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  luk.smets@telenet.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.

Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan luk.smets@telenet.be
je adres uit het verzendingsbestand te halen