Natuurflits Aartselaar
8 mei 2007

www.natuuraartselaar.be

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zaterdag 19 mei 2007: Rietvogels in het Cleydaelhof
  
Het Cleydaelhof is een 35 ha groot natuurgebied dat deel uitmaakt van de oude bossen rond het kasteel Cleydael.
Het gebied is heel verscheiden: het opvallendste zijn de oude bospercelen. Ertussen bevinden zich enkele weilanden en tegen de rand met de Cleydaellaan situeert zich een 3 ha groot rietveld. Daar willen we op deze vroegochtendwandeling wat meer rond vertellen en ook eens bekijken welke rietvogels er nog voorkomen.
Op geregelde tijdstippen worden er in het gebied geleide natuurwandelingen georganiseerd door onze natuurgidsen. In het verleden heeft onze vereniging enkele beheerswerken uitgevoerd in het rietveld en ook een houtkant aangeplant tussen twee bospercelen.
De eigenaar, het Agentschap Natuur en Bos, heeft de voorbije jaren vooral de nadruk gelegd op het aanplanten van verschillende boomsoorten op enkele weilanden om het bosareaal uit te breiden en er vooral voor te zorgen dat de verschillende bospercelen terug met elkaar in verbinding kunnen komen. Wij gaan op deze wandeling eens na wat dit allemaal zoal oplevert aan zang- en andere vogels die in dit gebied broeden of er door worden aangetrokken.
 
Praktisch: we komen ‘s morgens om 8 u samen aan de overkant van de hoofdingang van het kasteel Cleydael, d.i. op het kruispunt van de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan. Laarzen en verrekijker zijn aanbevolen. De wandeling zal ongeveer 2,5 uur duren. Deelname is gratis. Nu nog goed weer !! 
Info en gids: Ivan Bogaerts, 03/887 16 46

Wie zijn wij ?

    
Reeds vele jaren is er in Aartselaar een VMPA-natuurgidsenwerkgroep actief. Deze organiseert vooral natuureducatieve activiteiten. Daarnaast ontplooiden Aartselaarse Natuurpunters een werking op het vlak van beheer van een natuurgebied en natuurstudieactiviteiten zoals het steenuil- en zwaluwenproject. Beide groepen zijn vertegenwoordigd in de Milieuadviesraad.
Begin 2006 besloten ze nog sterker samen te werken en als één groep naar buiten te komen. Als eerste gezamenlijk project werd een Nieuwsbrief opgesteld. Het is onze vaste bedoeling je regelmatig te informeren omtrent het wel en wee van de natuur in Aartselaar en onze activiteiten. Regelmatig zal je ook info vinden in het tijdschrift van Natuurpunt Rupelstreek.
Heb je de nieuwsbrief niet in je brievenbus gevonden ? Je kan er een aanvragen met een mailtje aan ria.thys@telenet.be 
 
 

 

  
Va
n tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  luk.smets@telenet.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.

Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan luk.smets@telenet.be
je adres uit het verzendingsbestand te halen