Natuurflits Aartselaar
3 mei 2007

www.natuuraartselaar.be

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Vrijdag 25 mei tot en met maandag 28 mei 2007: 
Wandelweekend in de Voerstreek
  
Wij organiseren in mei en september een wandelweekend in de Voerstreek. Dat van september is volgeboekt. Voor mei zijn er nog plaatsen vrij. Daarom nodigen ook natuurminnend Aartselaar uit om deel te nemen.

Leiding: Luk en Ria Smets, tel. 03 289 73 66
 
Voeren: de natuur is er nog troef ! Zes kleine dorpjes geprangd tussen de Nederlandse Mergelstreek en het Waalse Land van Herve: Moelingen, 's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven en Remersdaal, sinds 1976 één gemeente Voeren. Dit prachtig golvend landschap met de hoogste punten van Vlaanderen is getooid met kastelen en rustieke hoeven, vakwerkhuisjes en watermolens, kapelletjes en veldkruisen. Nergens is er verstoring door vervuilende industrie of hoge flatgebouwen. De bescheiden dorpskernen lijken nog in harmonie met natuur en landschap. De bodem is op vele plaatsen kalkrijk. Voor plantenliefhebbers het neusje van de zalm ! Holle wegen en dichtbegroeide bermen sieren dit gave bocagelandschap van graften en grillige meidoornhagen. Rijke loofbossen gaan dalafwaarts over in weilanden vol hoogstamfruitbomen.
Ook vogelliefhebbers komen aan hun trekken. Wespendief, grote gele kwikstaart, kramsvogel, fluiter, glanskopmees en appelvink zijn er broedvogel. Onder de grotere zoogdieren vermelden we das, vos, ree.
Eind 1996 kon Natuurpunt in de omgeving van kasteel Altenbroek een der grootste aankopen doen uit haar geschiedenis. Wij logeren nabij dit prachtige natuurreservaat met uitzicht over de vallei van de Noor.

Praktisch:

  • Wij nemen onze intrek in PaNOORama in Noorbeek, Nederland. Een groot toeristenappartement staat ter onzer beschikking. Er zijn enkel tweepersoonskamers. 
  • Vervoer met eigen wagens. Om het aantal wagens te beperken zullen de inrichters een wagenverdeling voorstellen. (Gelieve aan de chauffeur 5 eurocent per km te betalen). Willen kandidaat-chauffeurs zich telefonisch melden bij de inrichters?
  • Aankomst PaNOORama op vrijdagavond 25 mei tussen 19:30 en 20:30 uur. Einde ter plaatse : maandag 28 mei omstreeks 17:30 uur.
  • Prijs: 145 euro per persoon. In deze prijs is inbegrepen: 3 overnachtingen, 3 x ontbijt, 3 x middagmaal, 2 avondmaaltijden in een stemmig Voerens restaurant. Niet inbegrepen: dranken, vervoer. Inschrijving door storting op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder vzw met vermelding "Voerstreek". Bel of mail ook even naar de inrichters.
  • Meer informatie, routebeschrijving en autoverdeling wordt aan de deelnemers verzonden twee weken voor vertrek.
      
Ook dit nog !
   
Noteer reeds in je agenda. Meer info vind je in de agenda op onze website
  • Za 19 mei 2007: Rietvogels in het Cleydaelhof

Toevoegingen aan onze website

  

 

Wie zijn wij ?

    
Reeds vele jaren is er in Aartselaar een VMPA-natuurgidsenwerkgroep actief. Deze organiseert vooral natuureducatieve activiteiten. Daarnaast ontplooiden Aartselaarse Natuurpunters een werking op het vlak van beheer van een natuurgebied en natuurstudieactiviteiten zoals het steenuil- en zwaluwenproject. Beide groepen zijn vertegenwoordigd in de Milieuadviesraad.
Begin 2006 besloten ze nog sterker samen te werken en als één groep naar buiten te komen. Als eerste gezamenlijk project werd een Nieuwsbrief opgesteld. Het is onze vaste bedoeling je regelmatig te informeren omtrent het wel en wee van de natuur in Aartselaar en onze activiteiten. Regelmatig zal je ook info vinden in het tijdschrift van Natuurpunt Rupelstreek.
Heb je de nieuwsbrief niet in je brievenbus gevonden ? Je kan er een aanvragen met een mailtje aan ria.thys@telenet.be 
 
 

 

  
Va
n tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  luk.smets@telenet.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.

Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan luk.smets@telenet.be
je adres uit het verzendingsbestand te halen