Natuurflits Aartselaar 

          3 september 2006

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Gemeenteraadsverkiezingen: 
ons verlanglijstje voor de kandidaatpolitiekers

    
Op 8 oktober 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Stilaan raken de kandidaten bekend. De partijen hebben hun programma’s opgesteld. De natuur en het leefmilieu in Aartselaar staan steeds meer onder druk en verdienen ook op politiek vlak de hoogste aandacht. Daarom heeft Natuurpunt/VMPA Aartselaar samen met VELT Aartselaar voor de vakantie een memorandum opgesteld en aan de kandidaat-politiekers voorgelegd. We geven u onze topprioriteiten:
  

  1. Aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar

  2. Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest

  3. Subsidiereglement ter ondersteuning van de werking natuur- en milieuverenigingen

  4. Subsidiereglement om aankoop van natuurterrein door erkende natuurbeherende verenigingen te ondersteunen.

  5. Actief aankoop- en stimulatiebeleid bij de natuurlijke en recreatieve invulling van het stadsrandbos en van de Reukens; openstelling oude kerkweg door de Reukens.

  6. Ontwikkelen van de vallei van de Grote Struisbeek als natuurverbindingsgebied tussen beide stadsrandbosgebieden.

  7. Actualisatie van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

  8. Degelijke uitvoering en continuering van het huidige milieubeleidsplan, dus niet enkel de kleine acties.

  9. Een blijvende structurele ondersteuning van de compostmeesters om het afvalarm leven te bevorderen ten voordele van ons milieu.

  10. Initiatieven ontwikkelen ter sensibilisering van de bevolking in verband met natuur- en milieugedrag, zoals Dag van het Park, Met belgerinkel naar de winkel, Autoluwe (-loze) zondag, …

De volledige tekst van het verkiezingsmemorandum.
Info bij Luk Smets, 03/289 73 66
  

Wie zijn wij ?

      

Reeds vele jaren is er in Aartselaar een VMPA-natuurgidsenwerkgroep actief. Deze organiseert vooral natuureducatieve activiteiten. Daarnaast ontplooiden Aartselaarse Natuurpunters een werking op het vlak van beheer van een natuurgebied en natuurstudieactiviteiten zoals het steenuil- en zwaluwenproject. Beide groepen zijn vertegenwoordigd in de Milieuadviesraad.

Onlangs besloten ze nog sterker samen te werken en als één groep naar buiten te komen. Als eerste gezamenlijk project werd een Nieuwsbrief opgesteld. Het is wel onze vaste bedoeling je regelmatig te informeren omtrent het wel en wee van de natuur in Aartselaar en onze activiteiten. Regelmatig zal je ook info vinden in het tijdschrift van Natuurpunt Rupelstreek.

Heb je de nieuwsbrief niet in je brievenbus gevonden ? Je kan er een aanvragen met een mailtje aan ria.thys@telenet.be 

   

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  luk.smets@telenet.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan luk.smets@telenet.be
je adres uit het verzendingsbestand te halen.