Natuurflits Aartselaar           22 maart 2006
Zondag 26 maart 2006 van 14 tot 17.30 uur
Info-instuif: Stadsrandbos

    
Na een uitgebreide selectieprocedure kwam het gebied Edegemse Hoek - Groeningenhof - Pannenbossen naar voor om als eerste ingevuld worden als zuidelijk stadsrandbos voor Antwerpen. Het ligt in de gemeenten Edegem, Aartselaar en Kontich. Momenteel loopt een inrichtingsstudie om te bepalen hoe het gebied er in de toekomst zal uitzien. In de loop van volgende jaren zal dit gebied stilaan omgevormd worden tot een open gebied met afwisselend bos en graslanden, waarin zachte recreatie zoals wandelen, fietsen en paardrijden welkom zal zijn. 

   

De milieuraden van de betrokken gemeenten, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en de betrokken gemeentebesturen, organiseren een info-instuif  U krijgt de mogelijkheid om door het gebied te wandelen en een tentoonstelling te bezoeken waarop het voorlopig inrichtingsplan wordt voorgesteld. U kan ook uw mening en verwachtingen bekend maken. U zal uitgenodigd worden deze neer te schrijven en te droppen in de ideeënbus.

   

Er worden verschillende geleide wandelingen voorzien, één richting Edegem en de Vuile Plas, een tweede door het centrale gedeelte rond de Pannenbossen. De wandelingen vertrekken om 14.00 uur vanuit de sporthal van Aartselaar. Na een stevige wandeling van ca 2 uur volgt een korte infosessie in het sportcentrum. Goed en waterdicht wandelschoeisel aangeraden.

  

De natuurgidsen van Aartselaar werden onmiddellijk bereid gevonden om hun medewerking te verlenen. Zeven gidsen staan paraat om u te begeleiden op de centrale wandeling.

De wandeling en de infotentoonstelling vormen een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met en inspraak te geven over een plan dat het landschap in de open ruimte tussen Aartselaar en Kontich drastisch zal beïnvloeden. 

   

Wanneer: zondag 26 maart 2006 van 14u tot 17u30. De wandelingen vertrekken om het kwartier naargelang de belangstelling tot 15.30 uur. Voor kinderen is er aangepaste animatie voorzien.
Waar: Sportcentrum De Ark, Kleistraat 204 Aartselaar

  

   

Wie zijn wij ?

      

Reeds vele jaren is er in Aartselaar een VMPA-natuurgidsenwerkgroep actief. Deze organiseert vooral natuureducatieve activiteiten. Daarnaast ontplooiden Aartselaarse Natuurpunters een werking op het vlak van beheer van een natuurgebied en natuurstudieactiviteiten zoals het steenuil- en zwaluwenproject. Beide groepen zijn vertegenwoordigd in de Milieuadviesraad.

Onlangs besloten ze nog sterker samen te werken en als één groep naar buiten te komen. Als eerste gezamenlijk project werd een Nieuwsbrief opgesteld. Het is wel onze vaste bedoeling je regelmatig te informeren omtrent het wel en wee van de natuur in Aartselaar en onze activiteiten.

Heb je de nieuwsbrief niet in je brievenbus gevonden ? Je kan er een aanvragen met een mailtje aan ria.thys@telenet.be 

   

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  luk.smets@telenet.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan luk.smets@telenet.be
je adres uit het verzendingsbestand te halen.